Een vijfde inbraakslachtoffers krijgt opnieuw bezoek inbrekers

Een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim driekwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15% twee keer en 7% drie keer of vaker. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het CBS in de Veiligheidsmonitor 2017.

In 2017 gaf twee procent van de bevolking aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van woninginbraak of een poging daartoe. Dit zijn naar schatting ongeveer 287.000 personen. Het aandeel inbraakslachtoffers is in 2017 iets lager dan in 2012. Dit geldt ook voor het aandeel dat binnen een jaar meerdere keren met woninginbraak te maken kreeg, naar schatting 64.000 personen. De meeste slachtoffers kregen in de vakantiemaanden juli, augustus of in de feestmaand december met inbrekers te maken. De minste slachtoffers waren er in januari.

Grotere kans op herhaald slachtofferschap in stedelijke gemeenten

Inwoners van stedelijke gemeenten gaven vaker aan slachtoffer te zijn van woninginbraak dan mensen die in minder verstedelijkte gemeenten wonen. Bovendien waren ze vaker herhaald slachtoffer. In niet-stedelijke gemeenten was 16% van de inbraakslachtoffers herhaald slachtoffer, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 28%.

Van de herhaalde slachtoffers acht 61% de kans groot dat zij opnieuw slachtoffer zullen worden van woningbraak. Bij eenmalige slachtoffers is dat 41% bij personen die in het afgelopen jaar geen slachtoffer zijn geweest van woningbraak is dat 8%. Ook voelen slachtoffers van inbraak zich vaker onveilig in hun buurt. Van de herhaalde slachtoffers voelt 15% zich vaak onveilig in eigen buurt, tegen 6% van de eenmalige slachtoffers en 1% van de niet-slachtoffers.

Eenmalig slachtoffer
■ Voelt zich thuis wel eens onveilig: 23,95%
■ Acht kans op woninginbraak (zeer) groot: 40,97%
■ Voelt zich wel eens onveilig in de buurt: 39,92%
■ Voelt zich vaak onveilig in de buurt: 5,52%

Herhaalde slachtoffers hebben vaker een alarm

Hoe vaker mensen het slachtoffer zijn van een inbraak, des te vaker ze een alarminstallatie hebben. Een kwart (26,26%) van de herhaalde inbraakslachtoffers heeft een alarminstallatie, tegen 17,62% van de eenmalige slachtoffers en 12,74%  van de mensen die in het afgelopen jaar geen ervaring met woninginbraak hebben gehad. Bovendien bezitten herhaalde slachtoffers (25,10%) iets vaker rolluiken dan eenmalige slachtoffers (21,06%) en  geen inbraakslachtoffer zijn geweest (19.01%). Van laatstgenoemde groep heeft 76% een buitenverlichting  en 64,7% extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren. Bij eenmalige slachtoffers beschikt 77,2% resp 71% daarover en bij herhaalde slachtoffers 70,8% resp. 70%.