Een van de drie Britse MKB-bedrijven geconfronteerd met cyberaanval

Een van de drie Britse MKB-ondernemingen heeft te maken gehad met een cyberaanval; de gemiddelde schade die zij daarbij hebben geleden bedraagt £ 3.650 (omgerekend  € 4.215). Dat is één van de uitkomsten uit een onderzoek van verzekeringsaanbieder CFC Underwriting en Premium Credit. Volgens  Adam Morghem, director Strategy & Brand bij laatstgenoemd bedrijf is cybersecurity een groeiend  risico. De Britse MKB-organisatie Federation of Small Businesses  schat in dat MKB-bedrijven dagelijks het doelwit zijn van 10.000 cyberaanvallen en dat de geschatte kosten wordt geraamd op £ 4,5 miljard ( € 5,2 miljard) per  jaar.

Ondanks het toenemende risico blijkt uit het onderzoek dat drie van de tien MKB-bedrijven die een cyberverzekering aangeboden hebben gekregen, niet zijn ingegaan op dit voorstel. Het voornaamste argument is dat hun bedrijf te klein en dus niet interessant genoeg achten om het doelwit van criminelen te zijn. Bijna een kwart (23%) gaat niet tot verzekeren over omdat de cyberverzekering   in hun ogen niet of onvoldoende geschikt is voor het beoogde doel, terwijl voor bijna een op de vijf respondenten (19%) niet duidelijk is welke risico’s de cyberpolis precies dekt. Een op de tien geeft aan de cyberverzekering te duur te vinden.

Preventieve maatregelen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat verreweg de meeste MKB-bedrijven wel actie onderneemt om de cyberveiligheid van hun onderneming te verbeteren; slechts drie procent heeft tot dusver geen enkele preventieve maatregelen getroffen. De meeste MKB-ers -71% – heeft antivirus-software  geïnstalleerd, 66% maakt geregeld een back up, 57% scant malware  en verandert regelmatig de passwoorden.

Andere maatregelen zijn: back up van data ‘in the cloud (47%), het gebruik van encryptie op alle laptops (46%), alle buiten de deur gebruikte apparatuur  hebben een toegangsbeveiliging (passwoord/PINcode), alle buiten de deur gebruikte apparaten kunnen na diefstal worden getraceerd (38%),  37% maakt gebruik van een passwoord-manager en 24% past VPNs/3G/4G tor bij het verzenden van gevoelige gegevens naar derden.