E-scooters veroorzaken veel schade: 1.150 schadegevallen in 2020

E-scooters hebben een vergelijkbaar schadebeeld als brom- en snorfietsen, zo blijkt uit de eerste evaluatie van Duitse verzekeraars aangesloten bij het GDV. Door e-scooters veroorzaakte schadeclaims werden in 2020 door motorrijtuigenverzekeraars geregistreerd in 1.150 gevallen.

Ruim twee en een half jaar na de toelating van e-scooters in het wegverkeer hebben Duitse verzekeraars een eerste schadebalans gepresenteerd. “In 2020 veroorzaakten ongeveer 180.000 verzekerde voertuigen 1.150 ongevallen waarbij derden gewond raakten”, aldus de president-directeur van de Duitse Verzekeringsbond (GDV), Jörg Asmussen. “De aansprakelijkheidsverzekeraars voor motorvoertuigen betaalden gemiddeld ongeveer 3.850 euro voor elk van deze ongevallen.” Volgens deze evaluatie hebben e-scooters een soortgelijk schadeverloop als brom- en snorfietsen.

Jörg Asmussen: “De hoge schadevergoedingen tonen aan hoe goed en juist het besluit van de wetgever was om een verplichte verzekering voor e-scooters in te voeren”, aldus Asmussen. “Vooral als het verboden is om op de stoep te rijden, zijn e-scooters een groot gevaar voor voetgangers.” Hij deed een beroep op de ordediensten en de politie om de huidige regels consequent te handhaven: “E-scooters zijn geen speelgoed. Ze horen niet thuis op de stoep, mogen niet bereden worden door kinderen onder de 14 jaar en niet met z’n tweeën of zelfs drieën.”

E-scooters en andere zogenaamde elektrische minivoertuigen zijn sinds juni 2019 toegelaten op de Duitse wegen. Net als bromfietsen en snorfietsen hebben ze een exploitatievergunning nodig van de Federale Verkeersdienst en zijn ze verplicht verzekerd: voor elke scooter moet een aparte aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten, wat moet blijken uit een verzekeringssticker op het voertuig.