Duurzaamheid en vitaliteit staan hoog op de agenda bij Dolmans Calamiteiten Diensten

 

Dolmans Calamiteiten Diensten is de winnaar geworden van de Rob Insinger Duurzaamheid Award, de prijs voor het meest aansprekende initiatief uit de branche voor schadeherstel en reconditionering op het gebied van duurzaamheid. Tijdens een speciale marktbijeenkomst van Duurzaam Herstel in september kreeg algemeen directeur Rob Meershoek de award en bijbehorende cheque – een geldprijs van 1.500 euro te besteden aan een duurzaam project – uitgereikt.  Hij is er content mee en ziet de prijs als aanmoediging én erkenning voor het gevoerde beleid. “Duurzaamheid en vitaliteit zijn onderwerpen die bij ons al geruime tijd hoog op de agenda staan”, zo vertelt  hij in een interview in het digitale magazine van Risk & Business.

Dolmans is volgens hem dan ook constant op zoek naar innovaties om medewerkers te ondersteunen tijdens hun werkzaamheden, zodat zij deze op een verantwoorde en veilige manier kunnen uitvoeren. Meershoek: “Een wezenlijk deel van ons personeelsbestand is 50-plusser. Zij doen lichamelijk zwaar werk en dat eist soms z’n tol, bijvoorbeeld in de vorm van klachten aan de gewrichten. Ook hebben ouderen gemiddeld meer tijd nodig om te herstellen van het draaien van piketdiensten. We hebben  een vitaliteitsbeleid opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk willen uitgaan van iemands kracht (specifieke kwaliteiten en ervaring) zowel als zijn of haar fysieke gesteldheid. Met alle 55-plussers zijn we een gesprek aangegaan over wat zij qua werk willen en kunnen om hen zoveel mogelijk een werkoplossing op maat te kunnen blijven bieden. Ook worden met alle medewerkers praktische trainingen gegeven, zoals over verantwoord verhuizen, maar ook  informeren wij ons personeel over zaken als gezond leven.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid komt bij Dolmans volgens Meershoek tot uiting in het werk dat men doet. “Reconditionering is in feite duurzaamheid avant la lettre  en zit dus als het ware in onze genen.  We herstellen in plaats van vervangen, we hergebruiken veel spullen, vangen vervuilde spullen en  grondwater waar nodig op en voeren dat af en houden rekening met de chemicaliën waar we mee werken. Inmiddels bekijken we ook in hoeverre we ons wagenpark elektrisch kunnen maken.”

Daar waar getuige de deelname aan Duurzaam Herstel de reconditioneringsbranche volop met duurzaamheid aan de slag is gegaan, lijken verzekeraars  hiermee niet of nauwelijks bezig te zijn. “Dat verzekeraars niet meedoen met Duurzaam Herstel, wil overigens niet zeggen dat verzekeraars niet met duurzaamheid bezig zijn”, nuanceert Meershoek. “In mijn ogen zijn de meeste verzekeraars dat wel degelijk. Velen kijken ernaar, maar als duurzaam herstellen meer kost dan het traditionele herstellen, is men vooral geneigd voor dat laatste te kiezen. Het kostenaspect blijft nu eenmaal een belangrijke factor.” Penny wise pound foolish? Meershoek is van mening dat er op dit vlak nog vele stappen te maken zijn. Hij noemt de ergonomische plafondreiniger als voorbeeld. “Mede daardoor is onze uurprijs wat hoger, maar doordat we hiermee sneller kunnen werken dan met andere reinigingsmethodieken valt de totale kostprijs lager uit. Daar zou meer naar gekeken kunnen worden.”

Méér samenwerken

Tot slot, wat zou je verzekeraars mee willen geven? Meershoek hoeft daarover niet lang na te denken. “Het zou mooi zijn als we binnen de keten meer met elkaar zouden samenwerken: op het gebied van duurzaamheid maar ook in een meer innovatieve aanpak van het reconditioneringswerk.”

Hij licht toe:  “Er wordt mijns inziens nog teveel gewerkt in de verhouding afnemer-leverancier, al zie ik hier en daar wel een lichte verschuiving naar meer partnerschap. Ik ben er van overtuigd dat dit op de langere termijn leidt tot betere hersteloplossingen tegen minimaal dezelfde of zelfs lagere kosten. Zolang men echter bij de selectie van reconditioneerders kijkt naar de (laagste) uurprijs in plaats van de totale kostprijs onder de streep, krijgen we qua duurzaamheid en innovatie niet de ontwikkeling die we zouden wensen.”

Kijk hier voor het volledige artikel: https://lnkd.in/e4va254.