Driekwart van de ernstige verkeersletsels op de Spoedeisende Hulp betreft fietsers

 ,

In 2019 zijn 124.000 mensen op de Spoedeisende Hulp (SEH) beland na een verkeersongeval. Dit blijkt uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Bij 69.300 slachtoffers (56%) was er sprake van ernstig letsel, in bijna driekwart van deze gevallen (49.200) was het slachtoffer een fietser.

Op basis van de cijfers uit het LIS, ziet VeiligheidNL dat het aantal verkeersongevallen met ernstig letsel de afgelopen tien jaar met 23% is toegenomen. Deze stijging wordt vooral verklaard door een stijging van het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel (+35%). Het aantal SEH-bezoeken als gevolg van ernstig letsel door fietsongevallen is in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder zelfs verdubbeld (+51%). Deze trendberekening is gecorrigeerd voor de verandering in de bevolkingsopbouw.

De meeste gevallen van ernstig letsel zijn ontstaan door fietsongevallen (71%), gevolgd door ongevallen met brommer-/scooterrijders (10%) en ongevallen met personenauto’s (7%). Het aantal verkeersdoden in 2019 is gedaald, volgens de cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 661 mensen om het leven in het verkeer, 17 minder ten opzichte van 2018.

Ambulancedata waardevol voor verkeersbeleid

Om meer inzicht te krijgen in regionale gegevens en informatie over ongevalslocaties heeft VeiligheidNL, in opdracht van de provincie Utrecht, dit jaar voor het eerst ook gebruik gemaakt van ambulancedata uit de regio Utrecht. Het gaat om (anonieme) gegevens over verkeersslachtoffers die in 2018 behandeld of vervoerd zijn door de Regionale AmbulanceVoorziening (RAVU). Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers 2,6 tot 3,0 keer hoger ligt dan in de politiedata is geregistreerd. Daarnaast geven de ambulancedata meer detailinformatie over toedracht van het ongeval en locatie. Daarmee zijn deze data zeer waardevol voor het opstellen van effectief verkeersbeleid. 

Zie hier het uitgebreide rapport. 

Vervolg

Op basis van deze nieuwe inzichten gaat VeiligheidNL volgend jaar door met het verzamelen van ambulancedata in meerdere regio’s. Hiermee kunnen de landelijke SEH-cijfers aangevuld worden met specifieke, regionale informatie over risicogroepen en -locaties.