DP Survey Group en TOP Expertise willen na krachtenbundeling uitgroeien naar een expertisenetwerk van wereldformaat


De Belgische DP Survey Group (DPS), dat vorig jaar de aandelen overnam van TOP Expertise, wil de komende jaren uitgroeien naar een expertisenetwerk van wereldformaat. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het managementteam  van TOP Expertise in de opzet van een wereldwijd netwerk aan businesspartners voor Non Marine-schades, gelijk aan het netwerk dat DPS de afgelopen jaren heeft opgezet voor Marine-schades.  

DPS heeft onder leiding van CEO Timothy Buysse (rechts op foto) de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Zo zijn er van scratch af activiteiten opgestart in onder meer China, VS, Afrika en in Europa in onder meer in Frankrijk en Spanje. Het aantal medewerkers is fors uitgebreid: van 50 naar 150 medewerkers en daarnaast beschikt de groep over 230 businesspartners in 140 landen. De komende jaren wil de groep haar internationale  footprint wereldwijd verder uitbreiden, zowel autonoom als via enkele acquisities. TOP was de eerste acquisitie, maar er volgen er zeker meer. Zo is DPS momenteel in gesprek met drie concrete targets: één in Europa, twee daarbuiten.

Opzet-Marine-tak

De aansluiting bij DPS heeft een forse impact op de activiteiten van TOP Expertise. Robert Kruik, directeur-eigenaar: “We gaan in Nederland een Marine-tak opzetten, waarvoor in de eerste helft van dit jaar een vijftal transportschade-experts zullen worden aangetrokken. Daarnaast zullen we deze periode als gevolg van de verwachte groei door de samenwerking met DPS ook nog eens twee à drie experts aannemen voor onze  Non-Marine-activiteiten.  Verder gaan we eveneens dit halfjaar een derde vestiging openen – naast Rotterdam/Hoogvliet en Zwolle – in de regio Amsterdam.  Op de langere termijn willen we verder ons  diensten- en productenpalet op Non-Marine gebied uitbreiden met een aantal werkgebieden waarin we nu actief zijn. Zodat ook wij vanuit Nederland opdrachtgevers one stop shopping kunnen aanbieden.”