Directeur en aandeelhouder Arjan Schippers vertrekt bij SRK Groep en Pals Letselschade

Drs Arjan Schippers vertrekt als directeur en aandeelhouder bij zowel SRK als Pals Letselschade. Een gebrek aan voldoende uitdaging ligt hieraan ten grondslag, meldt SRK Groep in een toelichting op LinkedIn. Schippers was sinds juni 2013 aan Pals verbonden.

 “In goed overleg tussen partijen is besloten dat Arjan Schippers SRK Groep verlaat, zowel in zijn rol van directeur als die van aandeelhouder. Na jaren als directeur en als aandeelhouder, succesvol de koers van Pals Letselschade te hebben bepaald, is bij Arjan de afgelopen drie  maanden gebleken dat hij onvoldoende uitdaging vindt in het grotere geheel van SRK Groep. Arjan laat Pals met bloedend hart los en hij zal er in de toekomst, in goed overleg met de directie van SRK Groep, alles aan blijven doen wat in zijn vermogen en invloedssfeer ligt om een goede toekomst van Pals binnen SRK Groep te borgen. De directie, RvC en aandeelhouders van SRK Groep betreuren (met Arjan) zijn vertrek, zo kort na de start van de samenwerking. Partijen hadden ieder, bij de start van hun samenwerking, verwacht en gehoopt dat deze anders zou verlopen. Directie, RvC en aandeelhouders zien een goede toekomst van Pals binnen de SRK Groep en wensen Arjan veel succes toe in zijn verdere loopbaan.”