Diploma voor geslaagden opleiding tot Gerechtelijk Deskundige

Onlangs vond de diploma-uitreiking plaats voor de geslaagden van de specialisatieopleiding  tot gerechtelijk deskundige van het LRGD (Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen) die in Leiden werd gegeven door de PAO. Tot de geslaagden behoorden onder meer Jeroen de Haas en  Erik Overtoom (beiden BMT) en Wim van der Liet (Vanderwal & Joosten).

De andere geslaagden waren Anie van Dusseldorp-Distel en Sabrina Tatli (beiden PwC), Erik in ’t Groen (Kruger), Ger de Haan (Klaver Expertise), Arjan Herrebout (Marinsal), Jaap van ’t Hul (Cushwake), Leo Lievense (SafetySpec), Merel Muller ( Blijwerkt), Ruud Veenhof (STAB) en Roelof van de Wielen( UNO advies)

Op de foto: 1e rij van links naar rechts: Jeroen de Haas, Anie van Dusseldorp-Distel, Sabrina Tatli, Ruud Veenhof, Erik Overtoom en Wim van der Liet. Op de 2e rij van links naar rechts: Jaap van ’t Hul, Arjan Herrebout, Julie Veltman (LRGD), Erik in ’t Groen en Leo Lievense. Op de achterste rij v.l.n.r. mr. Dr. P. Vos (PAO Leiden), Ger de Haan en Roelof van de Wielen. Merel Muller ontbreekt op de foto.