deBureaus organiseert komende maanden rekencursussen ‘Verlies van levensonderhoud’ en ‘zelfstandig ondernemer’ en vier sessies van de carrouselintake

de Bureaus, het in Utrecht gevestigde bedrijf dat diensten aanbiedt op een breed gebied van de letselschaderegeling, organiseert deze en volgende maand een aantal opleidingen. Op het programma staat  onder meer de rekencursussen ‘Verlies van levensonderhoud’ en ‘Zelfstandig ondernemer’. Daarnaast staan drie edities van de ‘Carrouselintake’ op de agenda: 19 maart en 9 en 30 april.   

RekenCursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW

Deze cursus vindt op donderdag 21 maart a.s. van  09.30 tot 16.30 uur plaats in Utrecht.  Erik-Jan Bakker is de docent. In deze cursus wordt ingegaan op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale en sociale wetgeving wordt besproken, evenals de berekeningsmethodiek van overlijdensschade. Hierbij worden de belangrijkste rekensystemen gebruikt: het RekenProgramma® en A-letsel.

De doelstelling van deze cursus is drieledig: 1. Het verzamelen van de gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de schade en om inzicht te krijgen in datgene wat nodig is om een adequate berekening te maken;2. Leren om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. 3. Het vergaren van kennis en vaardigheden om schaderapporten van anderen te beoordelen.

Verder worden de  volgende onderwerpen behandeld: • Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte, behoeftigheid. • Rekentechnische uitwerking. • Inkomenscomponenten na overlijden. • Pensioenopbouw. • Studerende kinderen, looptijd. Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven. • Kapitalisatie schade. Zelfstandig ondernemer • Verlies van arbeidsvermogen • Verlies van levensonderhoud

RekenCursus Zelfstandig ondernemer

Deze cursus wordt op donderdag 11 april a.s. van 13.00 tot 17.30 uur gehouden in Utrecht. Ook hierbij treedt Erik-Jan Bakker op als docent.  Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tevens is er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid. Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is  aangetast. Vaak is de problematiek dus urgenter.

De cursus behandelt vragen die op de specifieke problematiek van de ondernemer betrekking hebben. Behandeld worden: • Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand? • Welke informatie is benodigd? • Hoe bepalen we het hypothetisch inkomen? • Wat is de rechtsvorm van de onderneming? • Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privékosten via de zaak Vervanging van de ondernemer • AOV-uitkeringen • Re-integratie • Fiscale aspecten schadevergoeding ondernemers Verlies van levensonderhoud • Verlies van arbeidsvermogen • Zelfstandig ondernemer

Drie  carrouselintake-dagen

Op 19 maart en 9 en 30 april organiseert de Bureaus drie sessies van haar carrouselintake. De carrouselintake bestaat uit drie gespreksdelen: toestandbepaling door en een gesprek met de medisch adviseur, een gesprek met een arbeidsdeskundige en een gesprek met een herstelcoach. De gesprekken duren ongeveer een half uur. De deskundigen hebben aansluitend multidisciplinair overleg en er volgt een rapportage met een interventie-advies, dat vaak leidt tot een snellere afwikkeling van de letselschade en tot lagere kosten.

In een toelichting op dit initiatief stelde Francie Peters, directeur van ‘de Bureaus’, eerder : “Arbeidsdeskundige interventie en herstelcoaching wordt vaak pas in een vrij laat stadium van de schadeafwikkeling ingezet. Daardoor kan het zijn dat de afwikkeling vertraging oploopt en/of dat het schadebedrag hoger uitvalt dan met een eerdere inschakeling van de arbeidsdeskundige of herstelcoach het geval zou zijn geweest. Daarom is door ‘De Bureaus’ een multidisciplinair intakegesprek ontwikkeld: de carrouselintake, waar (letselschade-experts van) verzekeraars en belangenbehartigers slachtoffers naar toe kunnen sturen.”

Voor nadere informatie en  aanmelden:  carrousel@debureaus.nl