De positieve keerzijde van Corona: minder woninginbraken, fietsdiefstallen en zakkenrollerij; halvering aantal verkeersongevallen

De politie heeft de afgelopen week minder meldingen gekregen van inbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij. Ook blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerking tussen de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersbureau VIA, dat het aantal verkeersongevallen  meer dan is gehalveerd.  Er waren echter wel meer geregistreerde gevallen van overlast in wijken.

Het aantal geregistreerde incidenten daalde van 15.000 in de week van 9 tot 15 maart tot 12.500 een week later. In die periode liep het aantal woninginbraken terug van 430 naar 260, daalde het aantal meldingen van zakkenrollerij van 220 naar 130 en ging het aantal fietsendiefstallen van 1100 naar 750. Verder registreerde de politie ook minder bedrijfsinbraken en gevallen van straatroof. Het aantal verkeersongevallen daalde van 1.735 naar 857 verkeersongevallen op Nederlandse wegen. In Amsterdam beliep de daling zelfs 73%.

De STAR registreerde dit jaar tot dusver 15.418 verkeersongevallen met blikschade tegen 79.227 in geheel 2019 en 81.697 in 2018. Ook het aantal ongevallen met gewonden en doden blijft tot dusver naar verhouding achter bij de cijfers in voorgaande jaren: 3,235 ongevallen met gewonden tegen 18.301  resp 18.785 in 2018 en 2018 en 92 ongevallen met doden tegen 519 en 534 in beide voorgaande jaren