De Letselschade Raadsdag op 22 november a.s. in teken van ‘de energie van samenwerking’

 

E=MC². Deze wat losjes gebruikte natuurkundige vergelijking staat tijdens De Letselschade Raadsdag van 22 november 2018 symbool voor samenwerking waar De Letselschade Raad voor staat. Het evenement wordt van 12.30 tot 17.00 uur gehouden bij Gooiland in Hilversum.

‘E=MC²’staat volgens De Letselschade Raadsdag voor de energie die geïnvesteerd wordt in het optimaliseren van het proces van letselschadebehandeling. “Dit proces is er op gericht dat slachtoffers zo goed, snel en rechtvaardig mogelijk worden gecompenseerd voor hun leed. Dit betekent ook dat omstandigheden zodanig moeten zijn dat de betrokken professionele partijen hun rol optimaal kunnen vervullen. Daar staat De Letselschade Raad voor: het samenbrengen van professionele partijen, gericht op één gezamenlijk doel; het zoeken van overeenstemming. Dit leidt tot een dynamiek van samenwerking, begrip, wrijving en stappen zetten, maar biedt ook ruimte aan andere geluiden.”

Programma

12.30 – 13.30  Ontvangst en Netwerkgelegenheid  (met koffie, thee, broodje);                                                                                                        13.30 – 13.35  Opening door dagvoorzitter prof. mr. Ivo Giesen;                      13.35 – 13.50   Welkom door directeur van De Letselschade Raad  mr drs Remco Heeremans                                                                                          13.50 – 13.55 Interactieve vragenronde                                                            13.55 – 14.25  Rondje langs de velden. Sprekers: mr. Berber Laarman (GOMA 2.0), mr. Rianka Rijnhout (Werkgroep Normering), mr. Melissa de Groot (Gedragscode Behandeling Beroepsziekten), mr. Ivanka Dijkstra (GBL 3.0), Linda Renders (Herstelgerichte Dienstverlening)                                      14.25 – 14.30 De Letselschade Raad: Platformleden in beeld I                        14.30 – 14.45 Zonder wrijving geen glans. Spreker: prof. dr. Eric Fischer, a.i. decaan Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft                                                                                                               14.45 – 15.15 Paneldiscussie: Waar gaan we heen met De Letselschade Raad?  o.l.v. dagvoorzitter prof. mr. Ivo Giesen                                                15.15 – 15.45 Pauze                                                                                          15.45 – 15.50 De Letselschade Raad: Platformleden in beeld II                      15.50 – 16.00 Intermezzo. Spreker: Bart van Maarseveen, blockchain consultant, entrepreneur                                                                                    16.00 – 16.15  Register Letselschade: de energie van een kwaliteitssysteem Spreker: ir. Wim Glorie, directeur Keurmerkinstituut                                        16.15 – 16.45 Paneldiscussie: Waar gaan we heen met het Register? o.l.v. dagvoorzitter prof. mr. Ivo Giesen                                                                    16.45 – 16.50 De Letselschade Raad: Platformleden in beeld III                      16.50 – 17.00 Slotwoord Spreker: mr. Tjibbe Joustra                                        17.00 – 18.00 Borrel                                                                                         AANMELDEN: Kijk voor aanmelden en annuleringsvoorwaarden op  www.deletselschaderaadsdag.nl.