De Letselschade Raad presenteert komende week leidraad afwikkeling beroepsziektezaken

De Letselschade Raad presenteert in een webinar op donderdag 26 november de Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten. Deze leidraad bevat een stappenplan die de afwikkeling van beroepsziektezaken verbetert. Dat is nodig, omdat dit soort zaken complex zijn. De relatie tussen werk en ziekte is vaak moeilijk vast te stellen. Meer oplossingsgericht werken en samenwerking tussen alle betrokken partijen moet de claimbehandeling efficiënter en eenvoudiger maken.

Handvatten voor efficiënte samenwerking

In de afgelopen drie jaar is door vele partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars, hard gewerkt aan de leidraad. De rode draad hierin is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd als betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het stappenplan in deze leidraad biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt samen te werken.

Peter den Ouden, werkzaam bij Nationale-Nederlanden, nam namens het Platform Aansprakelijkheid van het Verbond deel aan dit project. “We hebben een stappenplan ontwikkeld op één van de meest ingewikkelde terreinen van het aansprakelijkheidsrecht en schadeafwikkeling. Dat is vooral te danken aan het intensieve, constructieve overleg, de begeleiding én de opzet. De opzet was dat alle betrokken partijen zich richtten op het gedeelde belang en samenwerking. En zich dus niet op voorhand vastzetten op standpunten en eigen belang. Zonder deze opzet was dit resultaat nooit bereikt.” Het is volgens hem een goede best practice voor andere heikele onderwerpen op het vlak van de personenschaderegeling.

Presentatie leidraad

Het webinar waarin de leidraad wordt gepresenteerd, is op donderdag 26 november van 15:30 tot 16:30 uur. Deze online sessie is kosteloos te volgen.  

Programma

1. Opening door voorzitter
Remco Heeremans, directeur De Letselschade Raad
Weergave (digitale) aanbieding Leidraad aan Staatssecretaris Bas van ’t Wout
2. Totstandkoming van de Leidraad
Siewert Lindenbergh, Hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, projectleider
3. Inhoud van de Leidraad
Marnix Hebly, Universitair docent Sectie Burgerlijk recht Erasmus School of Law, projectsecretaris
4. Reflectie op de Leidraad
Carla Klaassen, Hoogleraar Burgerlijk (proces) recht, Radboud Universiteit Nijmegen
5. Perspectief vanuit de praktijk
Daphne van Doorn, (Advocaat, FNV Advocaten) en Bart Waterbolk (Directeur Cordaet, Registerexpert)
6. Visie van stakeholders
Met o.a. Kitty Jong (FNV), Peter den Ouden (Verbond van Verzekeraars) en Maarten van der Linden (NIVRE)
7. Afronding