Cunningham Lindsey Nederland zet met windenergie-seminar Europese Wind team op de kaart

0

 

Met een interessant seminar in Stroom in Rotterdam heeft Cunningham Lindsey  gisteren (5 oktober jl.) zijn nieuwe Europese Wind Team nadrukkelijker voor het voetlicht gebracht. Het initiatief hiertoe is genomen door Cunningham Lindsey Nederland als antwoord op de snelgroeiende, wereldwijde vraag naar windenergie en de toenemende productie van windenergie, zowel onshore als offshore.  “Inventarisatie binnen ons concern bracht aan het licht dat we op alle onderdelen van de windenergie-keten  al ervaring in huis hadden met schade-expertise en/of riskmanagement: van de bouw/constructie tot het transport. Ter verduidelijking naar opdrachtgevers binnen en buiten de verzekeringsbranche toe hebben we die activiteiten nu geconcentreerd binnen het Cunningham Lindsey Wind Team. Vanwege het internationale karakter van windenergieprojecten is het een Europees team geworden, dat ingezet kan worden voor een breed scala aan schadewerkzaamheden en voor preventie- en riskmanagementdoeleinden”, lichtte coördinator Erik van den Bos tijdens het Wind Event toe.

Het Europees Wind Team bestaat inmiddels uit  15-schade-experts in zeven landen. Nederland is met zes man het sterkst vertegenwoordigd. Naast Erik van den Bos  maken Tibor Ages, Marius Bakker, Michel van Beek, Michiel Groote Schaarsberg en Olaf Schroots deel uit van het CL Wind Team. Daarnaast levert CL Polen vier experts en Denemarken (Morten Jensen), Groot-Brittannië, Oekraïne, Roemenië en Spanje er elk een .”In voorkomende gevallen kunnen zij een beroep doen op andere specialisten binnen ons concern, zoals voor bijvoorbeeld bedrijfsschades”, zegt Van den Bos, die over windenergie spreekt van een groeimarkt, zowel onshore als offshore. “De meeste nieuwe windenergieprojecten  worden momenteel ontwikkeld voor de Noord- en Oostzee.

Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in Denemarken, dat de bakermat is van de windenergie en enkele wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector huisvest.  De Deense schade-expert Morten Jensen heeft al meer dan 25 jaar ervaring in schadebeheersing en consultancy op het gebied van windenergie.

Nieuwe risico’s

Voor de Nederlandse kust wordt een groeiend aantal nieuwe windparken aangelegd en ook verbeteringen in het ontwerp en de financiering van windturbines geven de windenergie-industrie volgens CLN een grote impuls. “De snelle groei van de windenergie stelt eveneens nieuwe eisen aan de verzekeringsmarkt. In de hele keten van engineering, productie, bouw en exploitatie van zowel onshore– als offshore windparken ontstaan nieuwe risico’s, waarmee verzekeraars rekening moeten houden.”

Eerder maakte CLN bekend marktonderzoek uit te voeren en benadert pro-actief bedrijven in de duurzame energiemarkt en de windenergiesector. Daarnaast brengt het team de specifieke behoeftes van de betrokken partijen zoals verzekeraars, makelaars, eigenaren en exploitanten in de windenergie-industrie in kaart. “Door dat te doen in nauw overleg met de belangrijkste spelers in de windenergiesector zijn we in staat om onze dienstverlening op het gebied van schadebeheersing te verbeteren en uit te breiden”, stelt CLN. “ Zo willen we uiteindelijk op maat gesneden oplossingen aanbieden en meer toegevoegde waarde creëren voor klanten in de markt voor windenergie. Onze schade-experts beschikken uiteraard over de juiste, technische kennis en vaardigheden en de noodzakelijke veiligheidscertificaten.”

Laat een reactie achter