CRU Group / Maltman International wordt vertegenwoordiger van Context International in de VS en Canada

Onlangs is de CRU Group met zijn dochteronderneming Maltman International toegetreden tot het netwerk van Context International als vertegenwoordigers voor de Verenigde Staten en Canada.

Context International biedt betrouwbare en consistente dienstverlening op het terrein van schade-expertise en claims management in de gehele wereld door samenwerking van gelijkgestemde en professioneel vergelijkbare partners in meer dan 110 landen. Kyle Winston, President en mede-oprichter van de CRU Group, verklaarde bij de bekendmaking in Amerika dat zijn bedrijf de standaard van Context International om ‘tailor made loss adjusting solutions to the highest standards of ethical and professional conduct’ te leveren ten volle onderschrijft.

Gary Winston, voorzitter van de directie van CRU Group zegt over de toetreding tot het netwerk van Context: “We zijn buitengewoon verheugd en enthousiast over de mogelijkheid om ons als bedrijf aan te sluiten bij  Context International Zijn collega David Repinski, CEO van de CRU Group voegde daar nog het volgende aan toe. We zijn er trots op dat we zijn uitgenodigd om deel uit te maken van dit netwerk, dat in 110 landen high end  en gespecialiseerde diensten aanbiedt. We nemen de uitdaging serieus om onze collega-leden en hun klanten van dienst te kunnen zijn en vinden het prettig om deel uit te mogen maken van een gelijkgestemd, gekwalificeerd netwerk dat dat op hetzelfde kwaliteitsniveau service verleent aan klanten.”  

Gerard Böttcher, mede-oprichter van Context International is bijzonder verheugd met deze uitbreiding en hereniging met collega’s met wie hij in het verleden intensief heeft samengewerkt. Michael Blonk, managing partner bij Context BV: “In de afgelopen twee maanden zijn al diverse opdrachten uitgewisseld. Onze ervaringen en die van onze opdrachtgevers waren ronduit positief.”

Sinds zijn oprichting in 2004 levert CRU Group schade-expertise, claims management en interim management in de property- en casualtymarkt in geheel de VS en Canada. De groep verzorgt ook claimsmanagement, waarin dochteronderneming Maltman International gespecialiseerd is. Het Canadese hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, het hoofdkantoor voor de VS in Dallas. Bij de groep werken 4.200 professionals, verspreid over het gehele Noord-Amerikaanse continent. www.cruadjusters.com

Bij Context International, opgericht in 2013, zijn ruim 45 expertisebedrijven aangesloten, werkzaam in meer dan 110 landen. Zij hebben zich tegenover elkaar gecommitteerd aan een reeks afspraken ten aanzien van kwaliteit (‘quality standards’) en beroepsethiek (‘professional conduct’). Zij zijn alle gespecialiseerd op het terrein van property en aansprakelijkheidschade voor de corporate verzekeringspraktijk. www.context.global