Covid-19 creëert een tijdbom aan insolventies; in Nederland 42% meer faillissementen verwacht

Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes komt er ‘een tijdbom aan insolventies’ aan. “Zelfs als economieën uit lockdowns komen,  verwachten wij dat als gevolg van Corona het merendeel van de faillissementen nog moet komen, grotendeels tussen eind 2020 en de eerste helft van 2021. Onze wereldwijde insolventie-index zal waarschijnlijk een recordhoogte  bereiken van + 35% in 2021, gecumuleerd over een periode van twee jaar, waarbij het aantal faillissementen in de helft van de landen na de financiële crisis in 2009 een nieuw hoogterecord zal bereiken.”

Waar zijn de hotspots? De hoogste verhogingen vinden volgens de kredietverzekeraar plaats in de VS (+ 57% in 2021 tov met 2019), gevolgd door Letland (+ 49%), Brazilië (+ 45%), Ierland en Portugal (+ 44%), het UK (+ 43%), Nederland (+ 42%), Spanje (+ 412%) en  China (+ 40%). “We verwachten dat in twee van de drie  landen het aantal faillissementen sterker zal stijgen dan in 2021, met name de Verenigde Staten, Brazilië, China, Spanje en Italië, en dat er in één van de drie landen sprake in 2021zal zijn van een versnelling in het aantal insolventies, met name in India, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en in mindere mate Duitsland.

Voortijdige intrekking financiële hulpverlening

Een voortijdige intrekking van ondersteunende beleidsmaatregelen door de overheid zou volgens Euler Hermes de  toename van het aantal faillissementen kunnen vergroten met  5 tot tien procentpunten. “En als de wereldeconomie er langer over doet dan verwacht om te herstellen van de Covid-19 schok zou de stijging van het aantal faillissementen kunnen toenemen met maar  50 tot 60 procentpunten. Echter, hoewel verdere ondersteuning voor bedrijven op korte termijn het aantal faillissementen zal beperken, kan het steun bieden aan ‘zombie-bedrijven’ op de middellange en lange termijn leiden tot een hogere kans op insolventies

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met +42% staat ons land op de 7e plaats. Volgens de  researchafdeling van Euler Hermes  bereikt het aantal faillissementen eind 2020, en in 2021 wereldwijd een recordhoogte (+35%). Bovenaan staat de VS met +57%. Landen uit de eurozone die nog slechter scoren dan ons land zijn Ierland (+44%), Portugal (+44%) en het Verenigd Koninkrijk (+43%). China staat met +40% op de 9e plaats.

“Faillissementen door de coronacrisis werken op dit moment vertraagd door en verschillen sterk per land. Dat komt door de overheidssteun die in veel landen is toegezegd. Die steunpakketten verschillen van duur en omvang. Dit vertroebelt per land het beeld van de gezondheid van de bedrijven. Door de steun worden nu nog veel bedrijven overeind gehouden. Valt de steun weg, dan gaan veel bedrijven alsnog failliet. Het merendeel van de faillissementen moet dus nog komen. Er tikt een tijdbom die pas later dit jaar afgaat.”, zegt Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland.

Faillissementen in Nederland

Waarom ons land relatief zwaar wordt getroffen? “Dat komt door onze sterke afhankelijkheid van het buitenland. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld zijn meer zelfvoorzienend. Wereldwijde productieketens raakten door corona zwaar verstoord. Daar is Nederland als exportland extra gevoelig voor.” Volgens Geeroms speelt ook mee dat de rechtsspraak in Nederland efficiënter is dan in veel andere landen, waardoor faillissementen sneller worden uitgesproken. Verder worden ongezonde bedrijven elders vaker langer overeind gehouden.

Volgens Geeroms is het funest als overheden hun steunpakketten voortijdig afbouwen. “Dat zal de situatie alleen nog maar erger maken. Wij denken dat de faillissementscijfers daardoor nog eens 5 à 10 procent slechter kunnen uitvallen. Ook zal de wereldeconomie er dan langer over doen om te herstellen van de COVID 19-schok.” 

Kwetsbare sectoren

 Onze researchafdeling maakt onderscheid in sectoren die weer snel opbloeien en ‘laatbloeiers’; sectoren die langere tijd nodig hebben om te herstellen en die ook het langst steun nodig hebben. Volgens de onderzoekers zijn dat transport en opslag, accommodatie- en foodservice, kunst/amusement/recreatie, detailhandel en groothandel en industrie en bouw. Dit zijn sectoren die hard worden getroffen door de corona-regels zoals social-distancing.

Klik hier voor het downloaden van het volledige rapport

https://www.eulerhermes.nl/kennis-tips/nieuwsberichten/rapport-faillissementen-in-nederland-en-wereldwijd.html#download-rapport-faillissementen-juli-2020