Corona leidt wereldwijd tot veel minder criminaliteit

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de criminaliteitscijfers enorm zijn gedaald, meldt het persbureau AP.

In Latijns-Amerika is de misdaad teruggelopen tot de laagste niveau in decennia. In Peru daalden de misdaadcijfers vorige maand met maar liefst 84%. El Salvador, dat geteisterd wordt door bendegeweld, rapporteerde vorige maand gemiddeld twee moorden per dag, terwijl dat normaal een veelvoud is. Een groot deel van de daling is te verklaren doordat bendes zich nauwelijks meer op straat kunnen bewegen.

Ook in de VS daalde het misdaadcijfer. Zo zijn er in Chicago 42 procent minder drugsarrestaties verricht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In New York is het aantal zware misdrijven van februari tot maart met 12% afgenomen. In Zuid-Afrika daalde het aantal ernstige delicten van ruim 2600 naar 456 en in Australië nam het aantal misdrijven met ruim 40 procent af.

Nederland

Ook de Nederlandse politie meldt minder fietsendiefstal en zakkenrollerij. Het aantal incidenten daalde tussen 9 en 22 maart van 15.000 naar 12.500. In die periode liep het aantal woninginbraken terug van 430 naar 260, daalde het aantal meldingen van zakkenrollerij van 220 naar 130 en ging het aantal fietsendiefstallen van 1100 naar 750

Bron NOS en AP