Context ontwikkelt pragmatische methode voor bedrijven om inschatting te maken in financiële effecten Corona-crisis

 Context BV heeft pragmatische methode ontwikkeld om samen met ondernemers  een inschatting te maken van de financiële effecten van de Corona-crisis voor een  onderneming. Dit beeld kan voortdurend tussentijds worden bijgesteld indien nieuwe inzichten en of omstandigheden daartoe aanleiding geven. “Samen met u brengen wij de geleden schade op een pragmatische manier in kaart. Dit stelt u in staat om op basis van een objectieve benadering uw stakeholders te informeren over de impact van Covid-19 op uw bedrijfsvoering. Ook kunnen wij desgewenst uw lopende overeenkomsten met uw zakenpartners beoordelen”, schrijven Raymond Bothof en Marcel Revet op LinkedIn.

In een toelichting melden zij: “Veel ondernemingen worden geraakt door de gevolgen van de Corona-crisis. Handel ligt stil, medewerkers zijn ziek, productie wordt al naar gelang het product opgeschroefd tegen meerkosten of juist afgebouwd vanwege een verminderde vraag vanuit de afnemers of een verlaagde productiecapaciteit. Voor elke ondernemer kunnen de gevolgen dus anders zijn. Om verschillende redenen kan het verstandig zijn de gevolgen van deze crisis in kaart te brengen. Er zijn vele belanghebbenden bij een onderneming, die op enigerlei manier geïnformeerd willen worden over hoe het met de onderneming gaat. Denk hierbij aan medewerkers, ondernemingsraad, aandeelhouders, financiers en natuurlijk leveranciers en afnemers.”