Consumentenorganisaties roepen politiek op in te stemmen met wet collectieve schadevergoeding


De Tweede Kamer debatteert vandaag – woensdag 23 januari – over de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. ‘Een ongelooflijk belangrijk moment voor consumenten’, aldus de Consumentenbond die samen met de ANWB en de Vereniging Eigen Huis de politiek oproept om het wetsvoorstel ongewijzigd aan te nemen.

De Consumentenbond strijdt al 30 jaar voor een wet waarmee representatieve belangenorganisaties naar de rechter kunnen om namens een groep gedupeerden een collectieve schadevergoeding te eisen. Jaarlijks lijden consumenten naar schatting honderden miljoenen euro’s schade als gevolg van oneerlijke handelspraktijken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Op dit moment kunnen we namens gedupeerden wel collectief een rechtszaak voeren, maar als de rechter dan vaststelt dat een bedrijf zich niet aan de regels heeft gehouden, moeten de partijen met elkaar om tafel om een schikking te treffen over het vergoeden van de schade.

Loopt dat op niets uit, dan zijn consumenten gedwongen om alsnog individueel naar de rechter te stappen. Die drempel is veel te hoog; rechtszaken zijn duur en ingewikkeld waardoor consumenten er vaak vanaf zien. Hierdoor wordt schade niet gecompenseerd en blijft het geld in de zakken van de wetsovertreders zitten.’

Volgens het nieuwe wetsvoorstel bepaalt de rechter in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.

Lange adem

De Consumentenbond strijdt er al decennia voor om collectieve schade te kunnen vorderen namens consumenten. In 2011 werd een motie van toenmalig Tweede Kamerlid Dijksma (PvdA) c.s. aangenomen. Een lange consultatieronde en een kabinetswissel zorgden ervoor dat het wetsvoorstel nu pas in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Combée: ‘Verschillende belanghebbenden zijn gehoord, er is zorgvuldig gewikt en gewogen en “gepolderd”, om een breed draagvlak te krijgen voor deze wet. De tijd van woorden is nu echt voorbij, nu is het tijd voor daden.’ De ANWB, de Consumentenbond en de VEH staan vierkant achter het voorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de wet nu in deze vorm door te voeren.