Cees Werff (CCN): “Verjaringstermijnen voor het verhalen van schade bij grensoverschrijdende verkeersongevallen in Europa verschillen enorm!”

 

“Grensoverschrijdende verkeersongevallen van verzekerde berijders plaatsen verzekeraars en hun wettelijke vertegenwoordigers in een uitdagend en complex gebied van lokaal gedreven wet-en regelgeving. Het hebben van lokale expertise is daarom cruciaal om de specifieke wetten en regels van elk land volledig te begrijpen. Dat stelt Cees Werff, CEO van de Europese TPA Claims Service Provider,Claims Corporation Network (CCN).

Een specifiek gebied met grote verschillen in Europa, is volgens hem de verjaringstermijn, de periode waarbinnen een verzekeraar of vertegenwoordiger een schade, veroorzaakt door een derde partij, kan verhalen bij de tegenpartij. “De verjaringstermijnen voor de uitoefening van individuele rechten in de Europese rechtsstelsels in het geval van grensoverschrijdende verkeersongevallen lopen sterk uiteen. Variërend van 1 jaar (in Spanje) tot 10 jaar (in Zweden), zullen verzekeraars of vertegenwoordigers dienovereenkomstig moeten handelen om het vervallen van het verhalen van de schadeclaim te voorkomen”.

Volgens Werff, verschillen  de regels voor de verjaringstermijnen niet alleen in termen van tijdsduur “Ze verschillen ook per land met betrekking tot de start van de verjaringstermijn, de procedurele vereisten voor het stopzetten van de looptijd van de verjaringstermijn en de toepassing op minderjarigen en gehandicapten.”Hij vervolgt: “In de afgelopen jaren zijn er, binnen de diverse jurisdicties, meermalen wijzigingen opgetreden binnen dit gebied. Daarnaast is het een onderwerp van aandacht binnen het Europees parlement met het doel om de verjaringstermijnen tussen de landen te harmoniseren, aangezien het tot aanzienlijke extra (juridische en administratieve) kosten leidt.”

CCN heeft een document ontwikkeld dat een volledig overzicht biedt van de huidige verjaringstermijnen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid van motorvoertuigen voor alle landen in Europa. CCN zal dit document periodiek bijwerken, daar waar wijzigingen optreden.  Geïnteresseerden in het volledige document, kunnen een email sturen k.birkhoff@claimscorpnetwork.com.