Brand veroorzaakt 42% van schadelast in zakelijk segment

In 2018 kwamen in het particuliere segment meer dan 6,5 keer zoveel schades voor dan in het zakelijke segment. Toch was de schadelast vrijwel gelijk verdeeld: 52% van de schadelast uit particuliere schades ( € 1,308 miljard ) en 48% uit zakelijke schades (€ 1,192 miljard), zo is te lezen in het deze week verschenen Trendrapport Property 2019 van CED.

De verklaring hiervoor is volgens CED tweeledig. Ten eerste telt Nederland aanzienlijk meer huishoudens dan bedrijven, dus is het aantal particuliere schades ook hoger. Daarnaast zijn schades aan bedrijfspanden en inventaris in de regel duurder dan schades bij huishoudens. Dat maakt dat het gemiddelde schadebedrag per schade in de zakelijke branche vele malen hoger ligt: de afgelopen vijf jaar kostte een zakelijke schade gemiddeld € 5.600 ten opzichte van zo’n € 1.050 voor een particuliere schade.

Brand dominant

Van de € 1.192 miljoen aan zakelijke schadelast in 2018 was bij € 500 miljoen (€ 499.700) het gevolg van brandschades, beduidend meer dan de € 315.400 in 2017. Het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld van 21.600 in 2014 naar 41.000 in 2018. Gecombineerd met het hoge schadebedrag van bedrijfsbranden van gemiddeld € 13.790, is brand duidelijk de belangrijkste schadeoorzaak in het zakelijke segment. Ter vergelijking: de gemiddelde zakelijke schade kost € 5.600.

Schade-oorzaken in de categorie Overig laten zien dat hier ook een significant deel van de zakelijke schadelast zit. In totaal 103.200 (was 111.900) schades zorgden vorig jaar  voor een totale schadelast in deze categorie van € 325 miljoen (€ 407,2 miljoen), wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van € 3.149 (€ 3.639.)       

Net als in het particuliere segment, is ook bij bedrijven het aantal waterschades fors toegenomen. Doordat waterschades binnen het zakelijke segment een relatief laag gemiddeld schadebedrag hebben, is de impact op de totale schadelast beperkt tot zo’n 11% van de jaarlijkse schadelast. Het aantal waterschades beliep vorig jaar 48.000, het hoogste aantal in de afgelopen zeven jaar en ongeveer de helft meer dan de 31.300 in 2017. De totale schadelast kwam vorig jaar uit op € 138.1 miljoen, wat fors meer was dan de € 79.5 miljoen een jaar eerder. Het gemiddelde schadebedrag was € 2.877 (€ 2.540).

Het aantal stormschades schommelt sterk van jaar tot jaar: tussen 2012 en 2017 tussen de 2.800 en 6.300. Vorig jaar kwam dat aantal explosief hoger uit: 22.300. Daardoor steeg de schadelast ook explosief: met de factor 14,5 van € 8,8 miljoen naar € 127,3 miljoen. De gemiddelde schadelast verdubbelde ruim van € 2,514 naar € 5.709.

Het aantal diefstal- en inbraakschades in het zakelijk segment liep vorig jaar terug van 21.500 naar  18.700. De gemiddelde schade bleef vrijwel gelijk: € 5.444 (€ 5.498). Hierdoor kwam de totale schadelast uit op € 101,8 miljoen (was € 118,2 miljoen).

Het Trendrapport Property is hier downloaden: ced.nl/trendrapport