Branchevereniging NLE nodigt markt andermaal uit voor het informele ‘keukentafeloverleg’ over knelpunten en oplossingen in de letselschadebranche

0

 

Branchevereniging NLE, die de belangen behartigt van de belangenbehartigers in de letselschadebranche, heeft marktpartijen andermaal uitgenodigd voor haar periodieke ‘keukentafeloverleg’. Deze vindt op donderdag 12 april a.s. van 16.30 tot 21.00 uur plaats bij vice-voorzitter Annemieke van Reenen ten Kate in Amsterdam.

De NLE organiseert regelmatig een overleg in dit format. Daarbij vindt in een informele setting – letterlijk aan de keukentafel –  onder het genot van een hapje en een drankje – overleg plaats over knelpunten en oplossingen in de letselschadebranche. Dit keer is het thema: ‘Van verharding naar vertrouwen’. Het gesprek zal worden geleid door Arjan Loonstra (Q-Consult), die vorig najaar een blog schreef over de vermeende verharding in de letselschadebranche en graag meedenkt over manieren om terug te keren naar verhoudingen op basis van onderling vertrouwen. Voor deze bijeenkomst worden vertegenwoordigers van alle in het letselschadeveld actieve branche- en belangenorganisaties uitgenodigd alsmede representanten van verzekeraars, advocaten en wetenschap.  Alle deelnemers nemen op persoonlijke titel deel aan het overleg.

Laat een reactie achter