BOVAG vindt klimaatplan kabinet van realisme getuigen

De maatregelen in het Klimaatplan van het kabinet zijn volgens Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt “afgewogen en realistisch”. De verhogingen van BPM en MRB zijn van de baan en inzake EV wordt gewaakt voor overstimulering. Punt van zorg vindt hij echter het plan om Autobrief II voor 2020 open te breken en volgend jaar al de bijtelling voor EV’s te verhogen, meldt After Sales Magzine

Bovag bepleit invoering vanaf 2021, wanneer Autobrief III ingaat. “Dan heeft de branche voldoende tijd zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen.”

Betalen naar gebruik

Het is volgens Bovag goed dat bij het kabinet het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht. Ook positief is dat het kabinet “de BPM-knop met rust laat”, om de nieuwverkoop “niet verder te frustreren” en de klimaatdoelstelling te behalen.

Dat het kabinet zich de vrijheid toe-eigent elk jaar aan de fiscale autoknoppen te draaien zal volgens Eckhardt “veel onrust in de markt veroorzaken en bemoeilijkt een bestendige bedrijfsvoering. Dat geldt zowel voor dealers, importeurs als voor leasemaatschappijen. En consumenten weten daardoor te laat waar ze, bijvoorbeeld qua prijs, aan toe zijn. De markt is gebaat bij bestendig beleid. Dit leidt anders tot marktverstoring en dat moet je niet willen. Op beide punten hebben we staatssecretaris van Veldhoven deze week overigens ook al aangesproken.”

Bron After Sales Magazine