BOVAG Coronamonitor: omzetbeeld wisselend, vertrouwen in toekomst stabiel

 

Het percentage BOVAG-ondernemers dat de coronacrisis denkt te overleven, is nagenoeg stabiel: 82%, waar dat in juni nog 85% was. Bijna de helft van de BOVAG-leden (47,9% – was 58,9%) meldt een omzetdaling, van gemiddeld 25%. Een kwart voert veranderingen door aan de bedrijfsvoering vanwege de corona-crisis. 

BOVAG heeft aan de vooravond van Prinsjesdag weer een corona-peiling uitgevoerd onder zijn leden. Daarbij zijn enkele nieuwe vragen toegevoegd, onder meer over wat voor soort steun ondernemers nodig hebben, en of de bedrijfsvoering is aangepast als gevolg van de crisis. Waar 47,9% van de respondenten een omzetdaling rapporteert, zegt bijna 15% een omzetstijging te realiseren. Verder meldt ruim 47% van de BOVAG-bedrijven minder winst te maken of zelfs verlies te lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  

Gevraagd naar de impact op de bedrijfsvoering meldt 43% van de bedrijven te blijven investeren volgens plan. Een kwart investeert minder en 19% investeert later. Opvallend is dat het percentage bedrijven dat zegt binnen drie maanden krediet nodig te hebben heel fors is gedaald van 63% in juni, naar iets meer dan 5% nu.  

Ruim 23% voert veranderingen door in de bedrijfsvoering, waarbij het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten het meest genoemd wordt. Nog steeds een kwart van de bedrijven denkt afscheid te moeten nemen van personeel, waarbij werkplaatspersoneel het meest genoemd wordt. 

Steunmaatregelen 

In de BOVAG Coronamonitor vroeg BOVAG zijn leden ook welke steun het hardst nodig is. De ondernemers noemden “Tegemoetkoming in de loonkosten” het meest (50%), gevolgd door “Tegemoetkoming vaste lasten” (42%) en “Gunstige voorwaarden kredietverstrekking” (37%). Opvallend is dat “Behoud leerlingen en jongere werknemers en vervroegd uittreden oudere werknemers” met net geen 37%, ook heel vaak genoemd werd. Het geeft aan dat veel werkgevers oog hebben voor het belang van instroom en vasthouden leerlingen en jonge werknemers. BOVAG ziet in dat kader graag dat de voorgenomen versoepeling van de zogenoemde RVU-regeling al eerder dan 1 januari 2021 ingaat. Het recent aangekondigde nieuwe steunpakket lijkt redelijk aan te sluiten bij de gemelde behoeftes van ondernemers. 

BOVAG gebruikt de uitkomsten van deze ledenpeiling onder andere als input voor de lobby rondom Prinsjesdag (dinsdag 15 september). 

De Prinsjesdageditie

(tussen haakjes staan de cijfers van week 25)