BMT Surveys presenteert programma kennismakingscursussen voor verzekerings- en scheepvaartbranche in 2018

0

In navolging van de succesvolle, druk bezochte edities in voorgaande jaren organiseert het gespecialiseerde maritieme expertisebureau BMT Surveys ook in 2018 weer één of meerdere sessies van haar drie kennismakingscursussen voor geïnteresseerden uit de verzekerings- en scheepvaart: de cursussen Port and Ship Familiarisation Course en de Tanker, Terminal and Liquid Cargo Course  staan beide twee keer op de agenda; één voor en één na de zomer. Daarnaast wordt er volgend jaar één editie gehouden van de cursus Liquefied Natural Gas & Liquefied Petroleum Gas Course.

De cursussen geven een praktisch inzicht in het reilen en zeilen van de scheepvaartindustrie in al haar facetten. Naast een stuk theorie, die door de medewerkers van BMT Surveys wordt gegeven op het hoofdkantoor in Rotterdam, is veel tijd en aandacht ingeruimd voor de praktijk van alledag. Met het oog op dat laatste vinden er  werkbezoeken plaats aan boord van schepen en bij verschillende scheepvaartbedrijven.

De cursussen

De vierdaagse Port and Ship Familiarisation Course’, een algemene scheepvaartcursus die al sinds 2006 meerdere keren per jaar wordt gegeven, staat voor 2018 twee keer op het programma: van 20 t/m 23 maart en van 9 tot 12 oktober. De cursus geeft een goed inzicht in de manier waarop er in de scheepvaartindustrie en in de (Rotterdamse) haven wordt gewerkt. Doel van de cursus is de deelnemers de basiskennis bij te brengen op het gebied van transportverzekeringen en de gang van zaken rond de afwikkeling van schades die nodig is bij de uitoefening van hun eigen werkzaamheden. Door de werkbezoeken krijgen de deelnemers een prima beeld hoe het er in de praktijk van alledag toegaat in de haven (regels en werkwijze), bij scheepvaartbedrijven, terminals, scheepswerven en bij het transport en overslag van de verschillende goederen: bulk, containers, groente/fruit, staal en andere metalen

De eveneens vierdaagse ‘ Tanker, Terminal and Liquid Cargo Course’, toegespitst op het vervoer van chemicaliën en andere (gevaarlijke) vloeibare stoffen, staat eveneens al enkele jaren op het programma en wordt in principe twee keer jaar gegeven. In 2018 worden deze gehouden van 29 mei t/m 1 juni en van 18 t/m 21 september. Gedurende deze driedaagse cursus krijgen de deelnemers een uniek kijkje in het transport, de behandeling, verwerking en procedures van vloeibare producten zoals allerhande chemicaliën, oliën en brandstoffen. Ook wordt hen door tal van werkbezoeken een goed inzicht verschaft in de rol die de verschillende bij het transport, opslag en verlading en opslag betrokken partijen vervullen, waaronder (tanker)terminals en laboratoria.

 

Sinds 2016 is het cursusaanbod uitgebreid met een tweedaagse cursus Liquefied Natural Gas & Liquefied Petroleum Gas Course, een praktijkgerichte kennismakingscursus op het gebied van de Gas-/LNG-problematiek die speciaal op verzoek van de markt is ontwikkeld.  Deze vindt plaats op 15 en 17 mei 2018. In de cursus wordt aandacht besteed aan alle facetten die bij het transport, op – en overslag van deze ‘brandstof van de toekomst’ om de hoek komen kijken. Naast de overdracht van theoretische kennis door de medewerkers van BMT Surveys maken meerdere werkbezoeken onderdeel van de cursus uit. Zo verleent de Haven van Rotterdam zijn medewerking en staan er bezoeken op het programma aan een LNG-terminal, een schip in aanbouw, een laboratorium en een transportbedrijf.

Voor meer informatie over alle opleidingen en voor aanmeldingen kan contact worden opgenomen met Sandra Rijke, s.rijke@bmtsurveys.com. Of kijk op de website: www.bmtsurveys.com/courses

 

Laat een reactie achter