Bijna een kwart meer autobranden in 2018; stijging in alle provincies behalve in Flevoland

In 2018 is het aantal voertuigbranden met bijna een kwart toegenomen tot 5.574, 1.050 (23,2%) meer dan de 4.524 geregistreerde branden in 2017. In alle provincies is sprake van een stijging, behalve in Flevoland. In Zuid-Holland werden de meeste autobranden gemeld (1.025); in Zeeland de minste (98). Van alle gemeenten scoorden Amsterdam het hoogst qua aantal autobranden (299); ook Rotterdam (242) kwam boven de 200 uit, Den Haag net niet (197). In sommige plaatsen kan worden gesproken van een explosieve groei, meldt Alarmeringen.nl, die het aantal autobranden bijhield die via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden.  Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Het aantal autobranden verschilt sterk per woonplaats. Zo rukte de brandweer in 713 woonplaatsen het afgelopen jaar vaker uit dan een jaar eerder. In 451 plaatsen nam het aantal af en bij de rest, 408 plaatsen, bleef het aantal branden gelijk. Niet verwonderlijk dat juist in de grote steden vanwege hun omvang het aantal autobranden het hoogst is.

Amsterdam voert de lijst aan met 299 autobranden, 50 (20%) meer dan een jaar dan in 2017. Rotterdam komt op plek 2 met 241 (213) autobranden en Den Haag op de derde plaats met 197 (121) incidenten. De hofstad realiseerde ook de grootste stijging in absolute aantallen: 76 meer autobranden dan in 2017. Ook in Haarlem (69) en Helmond (53) vielen auto’s vorig jaar regelmatig ten prooi aan de vlammen. In beide steden verdubbelde het aantal meldingen van autobranden zelfs ten opzichte van vorig jaar. Daar staat tegenover dat het aantal autobranden in de gemeente Tilburg bijna halveerde: van 105 naar 57.

De Top-10 van gemeenten ziet er als volgt uit:

  1. Amsterdam (299/249);
  2. Rotterdam (241/213);
  3. Den Haag (197/121);
  4. Utrecht (175/134);
  5. Eindhoven (121/91);
  6. Haarlem (69/33);
  7. Arnhem (65/70);
  8. Groningen (58/51);                                                                                                            9/10.  Breda (57/47);                                                                                                      9/10. Tilburg (57/105)

Het aantal autobranden per provincie:

Provincie 2017 2018
Zuid-Holland 802 1.025
Zeeland 98 115
Utrecht 329 494
Overijssel 250 338
Noord-Holland 814 873
Noord-Brabant 745 922
Limburg 373 494
Groningen 155 184
Gelderland 546 614
Friesland 143 188
Flevoland 117 116
Drenthe 152 211

 Voor overzicht aantal autobranden in uw woonplaats: https://alarmeringen.nl/data/autobranden.

Bron: www.alarmeringen.nl