Bestuursleden Didi Redegeld, Frank van der Lugt en Maarten Schaap willen dit jaar Jong NIVRE nog meer op de kaart zetten”


“We willen dit jaar Jong NIVRE nog meer op de kaart zetten en graag meer interactie realiseren met onze recent ingestroomde collega’s.” Dat stellen Didi Redegeld (Personenschade), Frank van der Lugt (Brand) en Maarten Schaap (ATV), de drie bestuursleden vanaf het eerste uur, in een interview in Risk & Business Magazine

In 2017 riep NIVRE onder de naam ‘Jong NIVRE’ een nieuwe commissie in het leven voor nieuw ingestroomde schade-experts, die  het NIVRE-bestuur op verschillende gebieden adviseert, waarbij de speerpunten liggen op de reeds ingezette vergrijzing in het register en het wekken van interesse voor het beroep van de schade-expert.  Jong NIVRE telt inmiddels een 65-tal beginnende schade-experts.

Een goed initiatief

De drie bestuursleden vonden van meet af aan de opzet van ‘Jong NIVRE’ een goed initiatief. Zij wijzen onder meer op de al langer ingezette vergrijzing in het expertisekorps en de hieruit voortvloeiende behoefte aan ‘vers bloed’. “Daarom is het buitengewoon belangrijk om zowel jongeren als specialisten die nu nog in andere bedrijfstakken werkzaam zijn te enthousiasmeren voor ons prachtige en boeiende vak”, aldus de drie, volgens wie de sector leuk en interessant werk te bieden heeft. Bovendien verandert volgens hen de samenleving en daarmee ook de manier van werken in de verzekerings- en schaderegelingsbranche. “Ook op dat vlak kunnen jongeren en nieuwe medewerkers van buitenaf een frisse kijk hebben hoe daarmee om te gaan.”

Een andere taak van Jong NIVRE is jonge schade-experts warm te maken om zich aan te sluiten bij de brancheorganisatie en dus voor de NIVRE-titel te gaan. “NIVRE biedt in mijn ogen schade-experts een duidelijke meerwaarde”, benadrukt Maarten. “Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” Frank wijst op het kwaliteitsaspect. “Door de verzorging van hoogwaardige opleidingen en het uitgebreide PE-systeem zorgt het NIVRE voor kwaliteitsborging van de beroepsgroep en brengt daarmee het vak van schade-experts naar een hoger niveau.” Ook Didi zegt het NIVRE van belang te vinden voor het vak van schade-expert. “Vanwege de door Frank genoemde kwaliteitsborging, maar ook door toelatingseisen te stellen aan schade-experts, zoals omtrent integriteit, en door gedragsregels  en het daaraan verbonden tuchtrecht. Daarnaast heeft NIVRE natuurlijk ook een grote meerwaarde voor de beroepsgroep door de belangenbehartiging richting de markt, overheid en andere stakeholders.”

Verwachtingen over en weer

 Wat kunnen en mogen NIVRE-aspiranten van jullie verwachten? Frank: “Wij fungeren als schakel tussen hen en het NIVRE. Wij informeren hen over belangrijke zaken vanuit het NIVRE en wat de organisatie zoal voor hen kan betekenen. 0mgekeerd kunnen zij bij ons terecht voor vragen en ideeën voor verdere verbetering.” Maarten: “Het is onze taak voor de verbinding te blijven zorgen en als klankbord te fungeren. Wij zullen startende experts dan ook blijven informeren over het NIVRE en hem hiervoor te blijven enthousiasmeren.”

Didi: “We zullen onze taken continu evalueren, open blijven staan voor vragen en behoeften vanuit de doelgroep van de beginnende experts en hun wensen kenbaar maken bij het NIVRE-bestuur. In elk geval zullen we doorgaan om eens in de zoveel tijd een kennis- en ontmoetingsbijeenkomst te organiseren, zoals op 20 maart a.s. Dat vormt een van de manieren voor ons allen om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen en met elkaar na te denken over de toekomst van ons mooie vak en de rol die wij als experts daarin kunnen vervullen.”

”Omgekeerd, wat verwachten jullie van de aangesloten leden? Daar zijn de drie bestuursleden van Jong NIVRE unaniem in: “interactie, respons, ideeën en andere onderwerpen waarmee wij aan de slag kunnen. Hoe meer input wij krijgen, des te beter kunnen wij onze taak vervullen en de belangen van de startende experts behartigen.”