Bas Brands gaat bij BELFOR (Nederland) B.V. aan de slag als manager droging & luchtbehandeling

Bas Brands gaat per 1 maart a.s. het team van BELFOR (Nederland) BV versterken als  manager droging & luchtbehandeling. “Als  projectleider droging bij Polygon heeft Bas de afgelopen jaren zijn sporen verdient. Omdat de activiteiten van BELFOR op het gebied van watergerelateerde projecten de afgelopen jaren een sterk progressieve groei meemaakt is de uitgebreide ervaring en zeer specifieke kennis van Bas meer dan welkom”, licht BELFOR toe.

Leo Mulder en Vincent Talle zijn dan ook erg blij met de komst van Bas Brands. “Het is een lange zoektocht geweest naar juist die persoon die een prettige persoonlijkheid weet te combineren met zeer specifieke kennis op dit uitzonderlijk specialistische vakgebied. We zijn er dan ook van overtuigd dat we de juiste collega in Bas hebben gevonden, en kijken uit naar een langdurige samenwerking met hem! “

Met de komst van Bas komt het BELFOR-managementteam verder op sterkte en kan BELFOR haar missie, visie en strategie verder vormgeven waarbij groei en innovatie in dit segment centraal staan.  Leo Mulder, Algemeen directeur, vult tot slot aan dat deze fundamentele uitbreiding volledig past binnen de lange termijn strategie van BELFOR. “Immers, er zit een enorme dynamiek in deze markt waar we enerzijds initiatiefnemer van zijn en anderzijds naadloos proberen aan te sluiten bij alle wensen, eisen en verwachtingen van onze klanten. Het is daarbij uitzonderlijk belangrijk om op de hoogte te zijn van vernieuwingen en veranderingen binnen dit segment en kennis te hebben van de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, waarbij het anticiperen op te verwachten ontwikkelingen in de naaste toekomst natuurlijk een rode draad vormen. Het beschikbaar hebben van state-of-the-Art equipment en veel kennis en ervaring is daarbij van essentieel belang waarbij kennisoverdracht zonder meer een belangrijke doelstelling was, is en blijft. Met Bas hebben we dan ook een nieuwe collega die naadloos aansluit bij onze toekomstverwachtingen.”