Baken Adviesgroep: Schadelast Brandmarkt weer in 2018 in de lift

Uit de onlangs gepresenteerde Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland kwam naar voren dat in 2017 het aantal woningbranden en brandclaims is gedaald. Als mogelijke oorzaak hiervan wordt het uitblijven van stormen met onweer genoemd. Volgens eerste cijfers uit een nieuw onderzoek van de Baken Adviesgroep komt echter naar voren dat deze trend zich dat deze trend zich in 2018 niet heeft doorgezet, maar dat de totale schadelast zelfs hoger zal uitvallen in 2017.

Ondanks dat het in de Risicomonitor Woningbranden enkel over woningbranden gaat en deze slechts een deel vormen van de totale schadelast in de Brandmarkt, is deze positieve trend volgens de Baken Adviesgroep ook terug te zien in de ratio’s van de verzekeraars. Op basis van de meest recente DNB-cijfers is te zien dat de Bruto Combined Ratio (BCR) in de Brandbranche is gedaald van 106% in 2016 tot circa 89% in 2017 en de totale schadelast van € 2.129 naar € 1.609. Hiermee presteert de branche relatief goed ten opzichte van andere schadebranches zoals Motor.

Echter ligt 2017 inmiddels ver achter ons en wijst alles erop dat deze trend in 2018 niet doorzet, vervolgt de Baken Adviesgroep. “Hoewel er in 2017 in Nederland relatief minder noodweer en stormen plaatsvonden, hadden we begin 2018 te maken met een paar hevige stormen. Met name als gevolg van deze januari stormen was de schadelast in het eerste halfjaar van 2018 met €1.202 al ruim 43% hoger dan in 2017. Dit lijkt erop te wijzen dat de totale schadelast voor 2018 hoger zal gaan uitvallen dan in 2017. Een stijging van de Bruto Combined Ratio lijkt als gevolg voor dit jaar aannemelijk.”

Wat de impact hiervan is voor de schadelast, de ratio’s en de premievolume prognoses in de Brandbranche komt aan bod in het nieuwe Marktrapport Schade 2019 dat later dit jaar verschijnt.