ASP pleit ook voor vrijstelling voor vermogensrendementsheffing

Onlangs heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport laten weten dat er per 1 januari 2020 een vrijstelling komt voor de vermogensheffing bij WMO en zorg. Op dit moment is er nog geen vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing, de zogenoemde box-3-heffing. Volgens ASP is deze vrijstelling voor letselslachtoffers echter wel wenselijk.

In Nederland keren schadeverzekeraars het bedrag voor de totale inkomensschade bij een ongeval met letselschade vaak in één keer uit. Hierdoor draagt het letselschadeslachtoffer alle risico’s die het beheer van het vermogen met zich meebrengt. Bovendien is in 2017 de berekening van de belasting, die letselschadeslachtoffers betalen over hun vermogen (box 3) veranderd.

De overheid gaat sinds 2017 uit van een spaarrendement dat gebaseerd is op de gemiddelde rente over de jaren 2011 tot en met 2015. Bij het beleggingsdeel wordt van 5,39% rendement uitgegaan. De overheid houdt geen rekening met het feit hoeveel rendement een letselschadeslachtoffer daadwerkelijk behaalt. Een grote groep letselschadeslachtoffers moet daardoor actief gaan beleggen. Zij lopen hierdoor groot risico. Ook hebben letselschadeslachtoffers te maken met een enorme daling van het rendement op veilige beleggingen.

Volgens de ASP is het noodzakelijk dat er een speciale regeling komt voor de belasting op het vermogen van letselschadeslachtoffers. ASP is voorstander van een vrijstelling voor heffing van vermogensrendement voor deze slachtoffers. Bij een algehele vrijstelling hoeven zij hun schadevergoeding niet aan te spreken voor het betalen van belasting. Dit voorkomt dat zij bij een tegenvallend rendement in de problemen komen voor wat betreft hun toekomstschade.