Art Salvage organiseert online training ‘Collectieve opmerkzaamheid’ op 16 maart a.s.

Art Salvage organiseert op dinsdag 16 maart a.s. van 09:30 tot 16:00 uur een online training ‘Collectieve opmerkzaamheid’.

In een toelichting op het onderwerp schrijft Art Salvage: “Vanuit de filosofie voegt Art Salvage de training over collectieve opmerkzaamheid toe aan zijn opleidingsaanbod. De training is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en is geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert u een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signaleren en beoordelen van afwijkend/verdacht gedrag.

In deze training maakt u ook kennis met Security QuestioningenRed Teaming.”   Een belangrijke kerntaak van een museum is veiligheidszorg, vervolgt Art Salvage. “Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid: hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal? Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals het BHV, CHV, het Beveiliging- en Bedrijfsnoodplan. In zulke plannen wordt vaak vastgelegd hoe er – achteraf – gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Toch kan het nuttig zijn dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren, zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen.”

De  kosten met korting bedragen € 200,00 (normaal: € 350,00), incl. hand-out van de presentaties, digitaal certificaat. Voor inschrijven: Stuur een mail naar artacademy@artsalvage.eu
Docent in actie