Arjen van Iwaarden (Achmea) nieuwe Programmamanager Platform Personenschade Verbond

Arjen van Iwaarden, Senior Manager Achmea Global Neth en Speciale Zaken, is per 1 april 2020 voor een jaar gedetacheerd bij het Verbond in de tijdelijke functie van Programmamanager Platform Personenschade. Arjen zal zich in deze functie bezighouden met het verbeteren van de letselschadeafhandeling, het implementeren van een branche-brede letselvisie ede afronding van de integratie van Stichting PIV binnen het Verbond.

Arjen is momenteel 12,5 jaar in dienst bij Achmea, waarvan hij de laatste 7 jaar werkte als senior manager Achmea Global Neth/Speciale Zaken. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam waaronder die van manager Achmea Personenschade. Vanuit die verantwoordelijkheid was hij eerder ook enige jaren lid van zowel de Raad van Advies als het bestuur van de Stichting PIV.

Het Platform Personenschade is blij met de komst van Arjen. Met zijn ervaring is hij een waardevolle versterking van het team.