AREPA wijst bedrijven op risico’s bij opstarten na COVID-19 shutdowns en op mogelijkheden storingen en corrosievorming aan technische- en elektrische apparatuur te beperken

Aangezien bedrijven over de hele wereld hun activiteiten hervatten na COVID-19-shutdowns, is het volgens AREPA niet alleen belangrijk om de gespecificeerde onderhoudsrichtlijnen voor de apparatuur te volgen, maar het is net zo belangrijk om een gedetailleerd opstartplan uit te voeren. “Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijfskritische apparatuur en elektrische installaties veilig worden ingeschakeld en dat de productie kan worden hervat”, aldus het bedrijf dat is gespecialiseerd in technische reconditionering

AREPA biedt een reeks diensten aan om bedrijven te helpen hun operationele risico’s te verminderen en veilig hun productie op te starten.

SHUTDOWN & TURNAROUND (STO)   
INSPECTIE.                                                                

Identificeren operationele en zakelijke risico’s;

• Productieverontreiniging binnen productielijnen, machines en elektronische bedieningspanelen.

• Branden door elektrische kortsluiting, losse verbindingen en vlambogen veroorzaakt door verhoogde vochtconcentratie.

• Verlies van back-up, parameters of andere instellingen omdat de gegevens ontbreken als gevolg van het verlies van back-up spanning.

• Storing door geblokkeerde ventilatie- of koelsystemen.

GELEIDINGSMETINGEN, MONITORING EN CORROSIEONDERZOEK.                                                       Dit beoordeelt of elektrische installaties en bedrijfskritische apparatuur vrij van corrosieve verontreinigingen en resterende chemische bijproducten van COVID-19-desinfectietechnieken zijn.

• AREPA onderzoekt en monitort de omgevingscondities van technische- en elektrische installaties, serverruimtes en andere apparatuur op corrosieve neerslag.

• AREPA analyseert de conditie van de apparatuur en adviseert over de te nemen maatregelen in een herstelplan.

• Wanneer productieomgevingen zich voorbereiden om de werkzaamheden te hervatten, worden veel reinigings- en desinfecterende middelen gebruikt. AREPA zal monsters nemen en deze analyseren om te bepalen of de desinfecterende middelen die op gevoelige elektronische modules zijn neergeslagen corrosief zijn en voor schade kunnen zorgen waardoor het productieproces (opnieuw) stilvalt.

RECONDITIONERING VAN TECHNISCHE- EN ELEKTRISCHE APPARATUUR AREPA is een wereldwijd bedrijf dat professionele reconditioneringstechnieken gebruikt om uw gevoelige apparatuur binnen complexe technische installaties weer in nieuwstaat te brengen. AREPA zorgt ervoor dat de bedrijfskritische apparatuur ná reconditionering opnieuw voldoet aan de industriële standaarden zoals die door de originele fabrikanten van de apparatuur worden gehanteerd