Arbeidsdeskundig specialist Erwin Audenaerde naar Trivium advies

Vanaf 1 maart 2021 versterkt Erwin Audenaerde Trivium advies. Zijn specialistische arbeidsdeskundige expertise completeert dit multidisciplinaire herstelgerichte team.

Erwin Audenaerde staat in de letselschadebranche bekend om zijn hoogwaardige arbeidsdeskundige expertise in complexe dossiers en als gerechtelijk deskundige. Hij is gespecialiseerd in analysewerk, het vaststellen van verdienvermogen, complexe re-integratiezaken, begeleiden van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij school- en beroepskeuze en het begeleiden van volwassenen met NAH anders dan naar arbeid. De afgelopen 20 jaar was hij werkzaam bij Heling & Partners.

Informele synergie nu geformaliseerd

In een toelichting schrijft Trivium Advies: “De overstap naar Trivium advies komt niet onverwacht. Net als Linda Renders, directeur Trivium advies, zet Erwin zich bijzonder in voor de verdere professionalisering van de beroepsgroep in de letselschadebranche. Zo waren beiden mede-auteur van de Handreiking Zorgschade organiseerden zij samen in 2019 het succesvolle Symposium Zorgschade en hebben zij zitting in diverse werkgroepen bij de Letselschade Raad. Als duo werden zij al veel gevraagd om hun gezamenlijke kennis en ervaring.”

“Bij deze meer informele activiteiten ontdekten we de synergie in onze samenwerking. En die hebben we nu bij wijze van spreken geformaliseerd”, vertelt Linda Renders. “Als multidisciplinair herstelgerichte dienstverlener boden we al arbeidsdeskundig advies aan, maar de specialistische kennis en ervaring van Erwin geeft ons aanvullende expertise die past bij de complexiteit van de dossiers die wij behandelen.”

“Ik sluit mij daar volledig bij aan. In de samenwerking merk ik dat we het beste in elkaar naar boven halen en dat we dezelfde visie op het vak hebben. Als dat al zo prettig en vruchtbaar is bij onze branchewerkzaamheden, dan ligt een verdere intensivering van de samenwerking voor de hand”, aldus Erwin Audenaerde.

Erwin Audenaerde

Behalve als specialistisch arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige is Erwin Audenaerde docent en lesontwikkelaar van Letsel Opleidingen, redactielid AD-visie en Afwikkeling Personenschade, voormalig vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) in het Platformoverleg van de Letselschade Raad, en nog steeds lid van diverse werkgroepen bij diezelfde raad, waaronder de werkgroepen Handreiking Licht Traumatisch Hersenletsel, permanente Commissie Handreiking Zorgschade en Commissie Financiële Paragraaf. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting STOER, een kleinschalig wooninitiatief voor jongvolwassenen met NAH. Bovendien is Erwin veelgevraagd spreker op symposia en ontving hij in 2015 de AD-Award, jaarprijs voor de arbeidsdeskundige die een belangrijke bijdrage leverde aan het vakgebied