Andermaal geslaagde editie van NIVRE’s Rendez Vous d’Expertise; voorzitter George Oostrom wil nog optimalere samenwerking nastreven met markt en overheid 

Meer dan duizend aanwezige ingeschrevenen in het NIVRE-Register en relaties uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche, een zestal bijeenkomsten voor de verschillende branchegroepen met tal van vakmatig interessante presentaties, een perfecte organisatie en een prima locatie. Het waren de ingrediënten die van de 2018-editie van het traditionele Rendez Vous d’Expertise andermaal een succes maakten. Het evenement werd voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden bij Hotel van der Valk in Vianen.

NIVRE-voorzitter George Oostrom zei na afloop dan ook met tevredenheid terug te kijken op het evenement en bedankte zowel de besturen van de diverse branchegroepen als de professionele staf van de NIVRE-organisatie voor hun bijdragen hieraan. “Ik ben daar bijzonder trots op. Ik gebruik dat woord vaak en ook nu: ik ben trots op het NIVRE en al haar leden en dat mag u ook zijn”, zo sprak hij in zijn welkomstwoord tot alle aanwezigen in de speciale uitzending van ‘NIVRE TV’, die vooraf aan elke bijeenkomst werd getoond.

Veel bereikt

Hoewel Oostrom aangaf niet per se iemand te zijn die graag terugkijkt, zei hij er niet helemaal aan te ontkomen stil te staan bij wat het NIVRE in de afgelopen periode zoal heeft bereikt. Daarbij noemde hij onder meer de vereenvoudiging van de zij-instroom voor inschrijving in het NIVRE-Register door het terugbrengen van de ervaringstermijn naar drie jaar, de toename in de uitrol van e-learning, de aanpassing van het tuchtrecht naar deze tijd met de voorzittersbeslissing, de definitieve komst van het register van schadeherstelcoaches en de introductie van het aspirant lidmaatschap voor jonge experts. “Kortom: het NIVRE staat er goed voor. We groeien, maar de uitdaging blijft”, aldus de NIVRE-voorzitter, die voorafgaande aan het officiële programma tijdens een speciale lunchbijeenkomst een 20-tal zilveren jubilarissen toesprak, allen Register-Experts van het eerste uur. Daarbij sprak Dide Redegeld, voorzitter van Jong NIVRE, eveneens een 20-tal aspirant ingeschrevenen toe.

In zijn korte toespraak zei Oostrom in de toekomst een nog optimalere samenwerking met derden te willen nastreven. “Met de nadruk op samen. “Samen met de markten waarin wij actief zijn maar ook met de overheid, zoals bijvoorbeeld in het NAM-dossier. Verbinden en samen, ook met u. Het is wat mij betreft gebaseerd op wederkerigheid, dus vraag u niet alleen af: ‘wat doet het NIVRE voor mij?’ maar ook: ’wat doe ik voor het NIVRE? Op die manier kunnen we verbinden om zo tot een nog professionelere beroepsgroep te komen. Onze markten vereisen aansluiting bij het NIVRE, nu, maar nog nadrukkelijker, in de toekomst.”

 De zes bijeenkomsten

Branches ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw & Infra: Verbinden, verjongen en kwaliteitsborging

In het kader van de pijlers waarop het branchebestuur zich primair richt verzorgde drs. Thomas Verhiel, ondernemer, expert en onderzoeker, gespecialiseerd op het gebied van toekomst van werk, talentmanagement, generatieleren en flexibilisering van organisaties, een interactieve inleiding hierover met behulp van Votemaster. Na de pauze wordt het programma afgesloten met vier workshops.

Branche Brand: ‘Denk-R-Om’

‘Omdenken’, een praktische filosofie waarmee je problemen in mogelijkheden kunt transformeren, stond centraal. Dat gebeurde door middel van een flitsende workshop die in theatervorm werd gegeven

Branche Motorvoertuigen: ‘Grensoverschrijdend gedrag, samenwerking en toekomst’

 Maarten Hoogslag, coach en trainer op het gebied van onder andere weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, communicatie en sociale vaardigheid, hield een presentatie met als titel ‘Grensoverschrijdend gedrag’. Na de presentatie gingen de deelnemers interactief aan de slag om een beeld te krijgen van de (internationale) toekomst van de branche Motorvoertuigen.

Branche Personenschade: ‘Schadebeperking; van theorie naar praktijk’

Mr. Peter Knijp, partner bij Stadermann Luiten Advocaten, ging in een presentatie nader in op het leerstuk van de schadebeperking in de letselschade. Met medewerking van Dianne Bleeker van Bleeker Training & Advies werd dit leerstuk tot leven gebracht door middel van een interactieve casus.

 Branches Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen: ‘Zwaar en gevaarlijk’

 Wiebe Broeksma, Operations Manager van RollDock, gaf in zijn presentatie uitleg over het vervoer van zware lading. Na de pauze volgde een presentatie door Cor Schot, Veiligheidsadviseur, die inging op het vervoer van gevaarlijke stoffen het wettelijk kader vervoerswetgeving aangaande gevaarlijke stoffen, de hierbij betrokken/keurende instanties en de verplichtingen van bedrijven hierin.

Branches Toedrachtonderzoek/RCF: ‘We regelen het zelf wel’

Het programma omvat twee sprekers: Christiaan Triebert, die deel uitmaakt van de Bellingcat- en Airwarsonderzoekteams, ging in op de mogelijkheden om gebruik te maken van openbare digitale bronnen. NRC-journalist Bram Endedijk, ging aan de hand van zijn boek ‘We regelen het zelf wel’ in op Brabant als de drugsschuur voor Europa.