Agnes Koert treedt toe als partner bij Back & Ripmeester Verzekeringsadvocaten

Per 1 januari 2019 is Agnes Koert toegetreden als partner bij Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten. Zij is vanaf 2012 werkzaam bij Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten. Daar heeft zij zich binnen de specialisatie van het kantoor (nog verder) ingegraven in de problematiek omtrent persoonsverzekeringen, met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en ongevallenverzekeringen.

Het team van Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten bestaat op dit moment uit vier advocaten en is op zoek naar versterking. Het kantoor concentreert zich op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alléén ten behoeve van verzekeringnemers en verzekerden. De praktijk bestaat vooral uit verzekeringskwesties met betrekking tot schadeclaims als gevolg van brand, instortingen, diefstal en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast behandelen de advocaten veel (vermeende) fraudezaken (CIS-meldingen) en (beroeps)aansprakelijkheidskwesties.