Advies Tcbb: landelijk schadeprotocol gaswinning uit kleine velden

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) stelt voor een landelijk schadeprotocol voor de gaswinning uit de kleine velden op het vasteland (met uitzondering van schade die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg). Minister Wiebes gaat nog officieel reageren op het voorstel.

Hij schrijft aan de Tweede Kamer: “Voordat ik uw Kamer mijn appreciatie van dit advies kan sturen, wil ik het advies voor commentaar voorleggen aan IPO, VNG en Nogepa. Ook ga ik in gesprek met de zoutbedrijven en de geothermiesector om met hen te bezien of en hoe zij zich bij schadeafhandeling onderscheiden ten opzichte van de gaswinning. Hiermee houd ik rekening bij het opstellen van de voor die sectoren geldende schade­protocollen en met hen te sluiten convenanten. Daarnaast zal ik een analyse maken van de mogelijkheden die het advies biedt voor schade als gevolg van de voormalige kolenwinning in Limburg. Ook zal ik een eerste toets doen op uitvoerbaarheid van de Tcbb-voorstellen. Ik zal daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan het ontzorgen van gedupeerden bij het aantonen van het causaal verband tussen de mijnbouwactiviteit en de schade.”

Bron VVP

Foto Rijksoverheid