Advies ATGB naar aanleiding van ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ verkrijgbaar

Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd.Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. De ATGB is gevraagd om de eigen ervaringen uit de Nederlandse bouwpraktijk in het antwoord te betrekken.

Het volledige advies van de ATGB is nu te downloaden op deze website van de rijksoverheid >> of rechtsreeks :file:///C:/Users/Jan/Pictures/ATGB-advies+Grenfell+Tower.pdf

Toegepaste gevelmaterialen droegen bij aan verspreiding brand”

In het rapport beschrijft de ATGB onder andere:

  • het ontstaan van de brand;
  • de detectie en alarmering van de brand;
  • branduitbreiding via de gevel;
  • branduitbreiding intern;
  • rookverspreiding intern;
  • het vluchtconcept;
  • en de technische voorzieningen voor de brandweer.

Zij concluderen: “De ATGB deelt de conclusie dat de in de gevel toegepaste materialen in zeer grote mate hebben bijgedragen aan verspreiding van de brand naar grote aantallen andere woningen. Dit is in combinatie met de in Engeland gebruikelijke ‘Stay put’-strategie de bepalende factor geweest voor het grote aantal slachtoffers. De gevel voldeed qua brandveiligheid niet aan de Engelse regelgeving en zou ook niet hebben voldaan aan de Nederlandse regelgeving.

De commissie constateert vanuit eigen praktijkervaring dat in Nederland tekortkomingen voorkomen in de aanvraag van de bouwvergunning, in de vergunningverlening en in het toezicht op de bouwplaats. Onvolledigheid van gegevens en veranderingen ten opzichte van de verleende bouwvergunning zouden kunnen leiden tot een volledige gevelbrand zoals bij Grenfell Tower heeft plaatsgevonden.”

De rijksoverheid zelf, maar ook andere partijen, zoals BBN en haar leden gaan zich verder verdiepen in dit advies. Naar verwachting volgen later inhoudelijke reacties op het advies.

bron: Brandveilig.com