ADAS Alliantie introduceert ‘het ADAS Woordenboek’: Duidelijke namen voor slimme rijhulpsystemen voorkomen verwarring

In de strijd tegen de wildgroei van benamingen van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS) presenteert de ADAS Alliantie vandaag ‘het ADAS Woordenboek’. Dit is een lijst met voor elk – veel voorkomend – rijhulpsysteem een standaard naam en een korte omschrijving van de werking van het betreffende systeem. Nu hebben vergelijkbare systemen soms verschillende namen en verschillende systemen juist vergelijkbare namen. Dat leidt tot verwarring en onbegrip bij consumenten en organisaties die met ADAS te maken hebben.

Het idee achter de nu geïntroduceerde lijst is dat voortaan elke organisatie die met ADAS te maken heeft, zoveel mogelijk communiceert met deze termen – te beginnen met de deelnemers van de ADAS Alliantie zelf. Zo wordt meer duidelijkheid gecreëerd voor iedereen die zich bezighoudt met bijvoorbeeld ontwikkeling, bediening, reparatie, onderhoud, herstel en recycling van ADAS. En uiteindelijk draagt die duidelijkheid weer bij aan de doelstelling die vastgelegd is in het ADAS Convenant: het veilige gebruik van slimme rijhulpsystemen verhogen.

Namenbrij

Het ADAS Woordenboek is voortgekomen uit een werkgroep, die bestaat uit beleidsmakers van Euro NCAP, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, RDW, Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. “We zien dat er allerlei verschillende benamingen gehanteerd worden voor dezelfde systemen”, zegt projectleider Chris Hottentot (ANWB) van de ADAS Alliantie. “De Europese Unie (EU), Euro NCAP en de American Automobile Association (AAA) gebruiken verschillende namen, maar daarnaast hanteert men per automerk ook nog eens andere termen, vaak marketing-gedreven. En al die namen worden ook niet altijd goed begrepen. Het is dus niet gek dat een gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet.”

Het gevolg van die onduidelijkheid is dat gebruikers vaak niet weten welke werking ze mogen verwachten van de ADAS in hun voertuig – als ze überhaupt al weten welke rijhulpsystemen aanwezig zijn. Juist voor degenen die een tweedehandsauto aanschaffen is dat lastig te achterhalen. “Idealiter moet iedereen dat eenvoudig kunnen navragen of opzoeken,” zegt Hottentot. “Maar zover zijn we nog niet. Wel brengt de lijst met de toelichting, die we nu hebben opgesteld, ook dit doel weer een stukje naderbij.”

Op weg naar een Europese standaard

Het ADAS Woordenboek is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar op www.adasalliantie.nlfile:///C:/Users/Jan/Pictures/ADAS%20Woordenboek%202020%20V1-1.pdf-, in de hoop en verwachting dat deze termen door zoveel mogelijk betrokkenen gebruikt gaan worden, met standaardisatie als einddoel. De namenlijst is gebaseerd op die van Euro NCAP en is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. “We hebben goede hoop dat de Engelse termen in heel Europa zullen worden overgenomen. We hebben daarover al intensief contact met de FIA, de internationale automobielfederatie”, aldus Hottentot.

De lijst geeft ook informatie waarmee gebruikers de door de autofabrikanten zelf gehanteerde termen beter kunnen begrijpen. “Overigens hebben we niet voor alle termen een Nederlandse variant. Zo is bijvoorbeeld de Engelse benaming ‘Cruise Control’ al zodanig in het Nederlands ingeburgerd, dat we geen vertaling adviseren. Dat zou in onze ogen wat geforceerd overkomen.”

Impact benaming ADAS op gedrag automobilisten

Dat onduidelijkheid over ADAS benaming het gedrag van automobilisten beïnvloedt, blijkt uit recent onderzoek van de AAA Foundation for Traffic Safety. Dat onderzoek is uitgevoerd onder bestuurders van voertuigen die zijn voorzien van bepaalde rijhulpsystemen – namelijk ADAS die voertuigacceleratie combineren met remmen en sturen en waarvan de naam suggereert dat het om een ‘geautomatiseerde’ rijervaring gaat. Het blijkt nu dat bestuurders die gebruikmaken van dergelijke systemen, de neiging hebben om veiligheidsbeperkingen over het hoofd te zien. En dat terwijl de bestuurder altijd de verantwoordelijkheid draagt voor het voertuig dat hij bestuurt en dus altijd alert moet zijn om te kunnen ingrijpen.

ADAS Alliantie

 De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, BOVAG, de RDW en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: 123Ruit.nl, ABW Verzekeringen, Achmea, Arcadis, ARN, Autotaalglas, Bosch, Carglass, CBR, Euro NCAP, Explora, Fleet Compleet, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux BV, Innovam, IVA, Keypoint, Koning Willem 1 College, Malin, Navco, NKC, Open Claims, Pilkington Benelux AGR, PlanB Company, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant/SmartWayz, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Safe Drivepod, Saint-Gobain Benelux, Secu Drive Training, SWOV, Syndesmo, TNO, TU Delft, TUe, Vaco, Vereniging Zakelijke Rijders, Verkeersveiligheid Groep NL, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE. Deelnemers van de ADAS Alliantie werken momenteel samen aan projecten op onder andere het vlak van registratie, kalibratie en monitoring van aanschaf en gebruik van ADAS.

Meer informatie is te vinden op www.adasalliantie.nl.