Aantal vuurwerkslachtoffers licht gedaald, maar ernstig letsel op Spoedeisende Hulp neemt toe; Meer jongeren gewond door zwaar illegaal vuurwerk

Afgelopen jaarwisseling zijn 1.212 vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp of bij een huisartsenspoedpost geholpen. Een daling van 3% ten opzichte van de vorige jaarwisseling. 28% van de vuurwerkletsels werd veroorzaakt door het afsteken van legaal vuurwerk, zoals cakes, grondbloemen en F1-vuurwerk, meldt VeiligheidNL op basis van een inventarisatie bij de SEH-afdelingen.  

Tegelijkertijd is het aandeel letsels dat op SEH-afdelingen is behandeld en werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk ten opzichte van een jaar geleden toegenomen van 22 naar 29%. Deze stijging was met name zichtbaar in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar; één van de drie slachtoffers (34%) van zwaar illegaal vuurwerk was 12- tot 15 jaar oud tegen 13% tijdens de vorige jaarwisseling. “Een zorgwekkende ontwikkeling welke, naast opsporing en handhaving, noopt tot het geven van extra voorlichting aan jongeren.”    

Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers dat tijdens de jaarwisseling 2023-2024 is gezien op een Spoedeisende Hulp-afdeling of een huisartsenspoedpost bedraagt, inclusief ongevallen tijdens carbidschieten, naar schatting 1.212 personen. Een daling van 3% ten opzichte van de jaarwisseling van 2022-2023. Op de Spoedeisende Hulp zijn dit jaar 365 vuurwerkslachtoffers behandeld en op huisartsenspoedposten zijn 847 personen met vuurwerkletsel geholpen. Driekwart van alle slachtoffers bestond uit jongens of mannen en ruim de helft van alle slachtoffers was net als vorig jaar jonger dan 20 jaar.  

Ernstig letsel nam toe

De aard van het letsel door illegaal vuurwerk is toegenomen. Mede hierdoor ie het aantal slachtoffers dat noodgedwongen in een ziekenhuis moest worden opgenomen gestegen van 9% naar 17% in vergelijking met 2022/2023.Het aandeel letsels dat op een SEH-afdeling is behandeld en is veroorzaakt door ongevallen met zwaar illegaal vuurwerk, zoals mortierbommen, nitraten en cobra’s, lag met 29% van het totaal aantal letsels hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling (22%). Daarnaast kwam 23% van de letsels door legaal oudejaarsvuurwerk, 16% door overig illegaal vuurwerk, 7% door carbid, 6% door FI-vuurwerk en 19% door overig/onbekend vuurwerk  

Van alle vuurwerkslachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk is het aandeel jongeren onder de 20 jaar ten opzichte van de vorige jaarwisseling flink toegenomen: 53%. Met name het aandeel 12 tot en met 15-jarigen nam vergeleken met vorig jaar toe van 13% naar 34%. Bovendien zorgde de aard van het letsel voor een stijging van het aantal opnames na een SEH-behandeling, namelijk van 9% tijdens de vorige jaarwisseling naar 17% dit jaar. Ook het aandeel amputaties is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen. Het aandeel letsels veroorzaakt door knalvuurwerk en vuurpijlen is ten opzichte van de vorige jaarwisseling afgenomen.   

Brandwonden vormde met 38% het grootste aandeel van de letsels waarmee de medewerkers van Spoedeisende Hulp-afdelingen en Huisartsenspoedposten, een afname ten opzichte van de 42% tijdens de vorige jaarwisseling. Daarnaast nam het aandeel oogletsels toe van 25 naar 34% en dat van gehoorschades van 3% naar 6%.  

Niet voor niets illegaal
Hoewel er sprake is van een lichte daling van het aantal vuurwerkslachtoffers, is de ernst van het letsel en het aantal ziekenhuisopnames toegenomen. “Deze serieuze toename van letsel door zwaar illegaal vuurwerk is zeer zorgelijk”, vertelt Martijntje Bakker, directeur/bestuurder van VeiligheidNL. “Het laat eens en te meer zien welke verwoestende, permanente uitwerking vuurwerk kan hebben wanneer het misgaat. Het is niet voor niets illegaal. Wat ons extra zorgen baart is dat het met name een jonge groep slachtoffers betreft die kennelijk de middelen hebben of krijgen om aan dit vuurwerk te komen. Naast opsporing en handhaving is extra voorlichting geven aan deze doelgroep dus zeker van belang.”   
Bekijk de infographic met cijfers Lees meer