Aantal NL-alerts dat verspreid wordt bij onder andere brand neemt toe

Het bereik van NL-Alert neemt toe onder Nederlanders. 90 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder ontving afgelopen 8 juni het testbericht dat de alarmeringsdienst twee keer per jaar verstuurt. In 2013 was dat 13 procent. Ook het aantal NL-Alerts dat verspreid wordt bij noodsituaties als een grote brand, noodweer of een terroristische aanslag, neemt toe.

Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvanger het beste kan doen. De overheid zendt zo’n tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie.

Onderzoek

Grofweg de helft van alle Nederlanders waarschuwt iemand na het zien van een NL-Alert, blijkt uit onderzoek door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het gaat dan met name om familie (34 procent), buren (11 procent) en vrienden (10 procent). 90 procent leest de melding gelijk na binnenkomst en acht op de tien waardeert de inzet van een NL-Alert bij een noodsituatie.

Zichtbaarder

Sinds december 2012, toen het alarmmiddel voor het eerst werd gebruikt voor een grote brand in Tolbert (Groningen), zijn er 899 NL-Alerts uitgezonden bij zo’n 450 incidenten.In 2013 waren er 33 alarmeringen, vorig jaar 174. De inzet van het alarmeringssysteem wordt verder uitgebreid, aldus NL-Alert. Maandag start een publiekscampagne en ook wordt NL-Alert zichtbaarder gemaakt in onder meer het openbaar vervoer. Twee keer per jaar stuurt de overheid een landelijk controlebericht uit. De volgende is op 7 december rond 12.00 uur.