Aantal motorvoertuigdiefstallen nam in oktober opnieuw toe; minder personenauto’s gestolen

Voor de achtste keer dit jaar – mei en augustus uitgezonderd – steeg in oktober het aantal diefstallen in Nederland opnieuw: met 3,1% van 2..211 naar 2.279, zo meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) op basis van een inventarisatie van de diefstalcijfers. In vier voertuigcategorieën was er een sprake van  een diefstalafname, waaronder personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, in zeven van een stijging en in één categorie (bus) bleef het aantal diefstallen gelijk aan vorig jaar oktober.

Het totaal aan diefstallen van personenauto’s liep in oktober terug naar 610, een afname met 58 (8,7%) t.o.v. oktober 2018. De afname is meer dan volledig toe te schrijven aan de diefstaldaling bij de oudere personenauto’s (> 4 jaar): van 514 naar 409, een daling van 20,4%. Daar staat een toename tegenover bij de jongere modellen: van 154 naar 201 (+ 30,5%).  Ook bij lichte bedrijfsvoertuigen nam het aantal diefstalen af: van 148 naar 108 (min 37,2%).

In aantal de grootste toename deed zich voor bij brom- en snorfietsen (incl. scooters): met 9,6% van 1.171 naar 1.284. Ook werden er vorige maand meer motorfietsen (182/160, + 13,8%), aanhangers (67/46, + 45,7%), zware bedrijfsvoertuigen (11.4, + 175%), , 101/8, + 25%) en caravans (6/5, + 20%) ontvreemd. Net als vorig jaar oktober werd er ook dit jaar in deze maand één bus gestolen.

 Januari-oktober

Uit de LIV-cijfers blijkt verder dat in de eerste tien maanden van dit jaar het aantal gestolen motorvoertuigen in ons land met 3,7% is gestegen: van 19.378 naar 20.104. De grootste stijging in aantallen deed zich voor bij bromfietsen: met 9,3% van 10.163 11.113. Procentueel de grootste stijging was te zien  bij zware bedrijfsvoertuigen: met maar liefst 60% van  30 naar 48. Daarnaast werden in deze periode meer motorfietsen (1.384/1.359, + 1,8%), opleggers (74/62, + 19,4%) en jonge personenauto’s (1.4731/1.323, + 11,3%) gestolen.

Daar staat tegenover dat er bij de oudere modellen  sprake was van een daling van het aantal voertuigdiefstallen: met 5,7% van 4.772  naar 4.452. Hierdoor liep het totaal aantal gestolen personenauto’s licht terug: met 2,0% van 6.045 naar 5.925.  Van een diefstalafname is ook sprake bij lichte bedrijfsvoertuigen (1.088/1.230, min 11,5%, aanhangers (406/411, min 1,2%), caravans (65/75, min 13,3 %) en bussen (1/3, min 66,7%).

Een derde teruggevonden

Van alle 20.14 motorvoertuigen die in de eerste tien maanden van dit jaar werden teruggevonden, kwamen er 7.022 bij de rechtmatige eigenaar terug, een terugvindpercentage van 34,9%. Zware bedrijfsvoertuigen (54,2%), opleggers (48,6%) en lichte bedrijfsvoertuigen (42,6%) werden het vaakst teruggevonden. Daarna volgen personenauto’s van vier jaar en ouder (42,0%), de jongere modellen (36,1%) en bromfietsen (33,5%). Caravans verdwijnen het vaakst voorgoed: slechts zes  van de 65 gestolen caravans (9,2%) werden teruggevonden. Bij aanhangers is het terugvindpercentage 17,2% en bij motoren 21,2%.