Aantal mensen met griep blijft toenemen, griepepidemie houdt aan

Het aantal mensen met griep blijft toenemen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Bij de huisarts komen steeds meer mensen met griepklachten en in ziekenhuislaboratoria wordt een hoog aantal griepvirussen gevonden.Per 100.000 inwoners gingen er vorige week 103 naar de huisarts met griepachtige klachten, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Een week eerder lag dit nog op 66 per 100.000.

In de monsters die werden afgenomen bij mensen met een luchtweginfectie, bleek het aandeel van het influenzavirus hoog te zijn: 37% van de monsters was positief afgelopen week. Dat betekent dat de griepepidemie aanhoudt. In de laatste week van december was 49% van de testen positief, de week daarvoor 36%.

Ook andere virussen

Hoeveel mensen daadwerkelijk griep hebben is niet bekend, maar dat ligt altijd hoger dan de officiële cijfers omdat veel mensen thuis uitzieken zonder een huisarts te bezoeken. Naast het griepvirus gaan er in Nederland nog meer virussen rond die klachten in de luchtwegen veroorzaken, zoals het RS-virus en het coronavirus.

De griepepidemie begon vier weken geleden, net voor de kerstdagen. In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft.

Aantal huisartsen en groepspraktijken in Nederland neemt toe

Het aantal huisartsen in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen en zij werken vaker in loondienst of als vaste waarnemer. Ook is er een duidelijke toename te zien van het aantal duo- en groepspraktijken in Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van huisartsen en huisartsenpraktijken uit Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Al jaren monitort het Nivel jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot het aantal regulier gevestigde huisartsen en huisartspraktijken, in Nederland en regionaal. Met het verschijnen van de nieuwste cijfers uit de Nivel-registraties van huisartsen en huisartsenpraktijken wordt de stand van zaken met betrekking tot het aantal huisartsen(praktijken) en hun kenmerken en samenstelling beschreven.

Vaker werkzaam in praktijk in duo- of groepsverband

Het aantal regulier gevestigde huisartsen is in de periode 2020-2022 met 5% toegenomen. Het aantal praktijken is echter nagenoeg gelijk gebleven. Dit laat zien dat steeds meer huisartsen werkzaam zijn in een praktijk in duo- of groepsverband, en dat er per praktijk gemiddeld steeds meer huisartsen werkzaam zijn.Tabel: kerncijfers regulier gevestigde huisartsen en hun praktijken in Nederland, 2020-2022.
Meer weten? Open de 
hele publicatie