Aantal hijskraanongelukken met bijna driekwart toegenomen

In 2018 deden zich in Nederland 19 ongelukken met hijskranen voor; in 2017 elf. Opvallend: in beide jaren vonden de meeste incidenten plaats in de maand september. ‘Wegzakkende kranen’ komen relatief vaak voor. Vooral in 2018 was dit het geval, in dat jaar vielen minstens vier kranen om door een onstabiele ondergrond. Niet bij elk ongeluk is de oorzaak bekend. Wel is bekend dat het vaak ging om menselijke fouten, zo blijkt uit een onderzoek van Cobouw naar het aantal ongelukken met hijskranen dat zich in 2017 en 2018 voordeed. Elke maand vond er minstens een ongeluk plaats. Verkeersongelukken zijn bij de inventarisatie buiten beschouwing gelaten..

Naast het aantal kraanongelukken onderzocht Cobouw ook incidenten met graafmachines. Ook bij deze machines vonden er in 2018 meer ongevallen plaats dan in 2017. Dit jaar gebeurden er negen ongelukken met graafmachines en in 2017 ging het om slechts vier. Ook bij deze apparaten vergeleek Cobouw het aantal berichten in de media met elkaar.

Cobouw vroeg ook officiële cijfers op, bij verzekeraars, brancheverenigingen, het CBS, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de inspectie SZW. Maar zonder resultaat. Het aantal ongelukken met hijskranen, zo blijkt, wordt niet specifiek bijgehouden. Vakvereniging het Zwarte Corps houdt zelf ook geen cijfers bij, maar weet niettemin zeker dat het aantal hijskraanongevallen de laatste tijd weer toeneemt. Het gaat volgens voorzitter René van der Steen vaak mis aan de voorkant van het proces: als de last aan de hijskranen moet worden vastgemaakt. “Dit wordt door het enorme personeelstekort steeds vaker gedaan door mensen die hiervoor niet bevoegd of opgeleid zijn. Maar het werk moet toch gebeuren, dus wordt er tegen een metselaar of een timmerman gezegd: maak jij die last even vast. Dan gaat het natuurlijk snel mis. Bijna elke dag gaat er daardoor bij het aanpikken wel iets fout. Dit leidt natuurlijk niet direct tot ongelukken, maar elke fout is er een te veel.”

Of het aantal ongevallen zo flink is toegenomen, kan directeur Lion Verhagen van de Vereniging Verticaal Transport niet met zekerheid zeggen. “Maar dat er er nog steeds te veel ongelukken gebeuren met hijskranen, dat staat wel als een paal boven water. Hij ziet dat het bij de voorbereiding van hijswerk vaak al fout gaat. Dat is volgens hem niet altijd de schuld van de aanpikkelateur. “Het gaat al mis bij het bestellen van een hijskraan. Er wordt niet nagedacht over wat er precies moet gebeuren, waar de kraan moet staan. Niemand neemt hier echt verantwoordelijkheid voor. Dan krijg je situaties dat de machine maar gewoon ergens wordt neergezet, op een ondergrond die niet stevig genoeg is. De hijskraan kan dan zo wegzakken en omvallen. ”

Klik hier voor het volledige artikel: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/12/hijskranenongelukken-bijna-verdubbeld-bij-het-aanpikken-gaat-er-nog-veel-te-vaak-iets-mis-101267735.

Bron Cobouw