Aantal gevallen van piraterij in eerste negen maanden van 2018 met bijna 29% toegenomen

In de eerste helft van dit jaar werden er 156 gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan de 121 incidenten in dezelfde periode van vorig jaar, een toename met maar liefst 28,9%, zo blijkt uit cijfers van het International Maritime Bureau (IMB). Het ging om 56 aanvallen op tankers, 51 bulkcarriers, 13 containerschepen en 36 overige vaartuigen

Het ging tussen begin januari en eind september van dit jaar om 107 gevallen van boarding tegen 92 in dezelfde periode een jaar eerder. Daarnaast deden er bijna drie keer zoveel aanvalspogingen voor (32 tegen 11), werd er op 13 (13) schepen geschoten en werden vier (vijf) schepen gekaapt. Die deden opvallend genoeg allen in het eerste kwartaal voor en was het voor het eerst sinds 1994 dat er in twee opeenvolgende kwartalen geen kapingen werden geregistreerd.

Dat neemt niet weg dat het totaal aantal bemanningsleden dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar bij kapingsincidenten werd gegijzeld fors is toegenomen: van 80 naar 112. Bovendien werden 39 (49) bemanningsleden ontvoerd, 7 (0) bedreigd en raakten er 6 (3) gewond. In tegenstelling tot de twee doden van vorig jaar werden er dit jaar geen dodelijke slachtoffers gemeld bij alle gevallen van piraterij en gewapende overvallen.

Ruim een derde van alle incidenten -57 – deden zich voor in de Golf van Guinee waarvan 41 in en rond Nigeria. Daarnaast wordt een toenemend aantal gevallen van boarding gemeld in de Ghanese havenplaats Takoradi.  Van de 39 ontvoeringen om losgeld vonden er 37 plaats in de Golf van Guinee, verdeeld over zeven verschillende incidenten. Bij vier incidenten werden in totaal 29 bemanningsleden gegijzeld. In andere delen van de wereld zijn gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen zeldzaam. Zo is er in de voormalige hot spot Somalië in het derde kwartaal geen enkel incident voorgekomen, terwijl in deze periode in de wateren rond Maleisië (Semporna) een melding is geweest van twee vissers die zijn ontvoerd. Elders in de wereld hebben zich enkele opportunistische diefstalpogingen voorgedaan, o.a. in Latijns America.