Aantal brandclaims gedaald, wel zorgen om accu’s en batterijen

Het aantal brandclaims op de inboedel- en opstalverzekering is vorig jaar met 11% gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe Risicomonitor Woningbranden die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en Stichting Salvage. In 2018 werd er 80.582 keer een beroep gedaan op de verzekering na brandschade. In 2017 was dat aantal nog 90.607. Wel maken de drie partijen zich zorgen om het stijgend aantal branden dat is ontstaan door accu’s en batterijen.

Het aantal brandclaims daalt de laatste jaren fors. Nadat er in 2016 nog sprake was van een kleine toename ten opzichte van 2015 (105.088 vs 103.315), daalde het aantal brandclaims sindsdien twee jaar op rij flink: via 90.607 in 2017 naar 80.582 vorig jaar. “De daling komt door de voorlichting die heel veel partijen de afgelopen jaren hebben gegeven”, verklaart Richard Weurding, directeur van  het Verbond van Verzekeraars, op de website van de verzekeraarsorganisatie.

Uit de Risicomonitor Woningbranden komt verder naar voren dat op nieuwjaarsdag 2018 de meeste brandclaims werden gemeld (1.758), gevolgd door oudejaarsdag (966), 18 januari (836), 3 januari (493) en 29 mei (404). De meeste brandclaims zijn van kleine aard en kunnen verzekeraars samen met hun klant zelf oplossen. Bij grote brandschades, zoals een woningbrand, komen de brandweer en Stichting Salvage in actie. Het aantal Salvagemeldingen steeg vorig jaar van 4.601 naar 5.117.

Verzekeraars ontvingen afgelopen jaar de meeste brandclaims uit provincie Limburg. Daar werden 14,2 claims ingediend per 1.000 huishoudens, gevolgd door Overijssel (13,5) en Noord-Brabant (12,9). In Noord-Holland werd het minst een beroep gedaan op de verzekering. Verzekeraars ontvingen uit deze provincie 7 brandclaims per 1.000 huishoudens, gevolgd door Zuid-Holland (8,3) en Zeeland (8,5). In alle provincies was er sprake van een daling van het aantal branclaims ten opzichte van 2017. Procentuueel de grootste daling deed zich voor in Drenthe (min 16,4%), gevolgd door Noord-Brabant (min 14,7%) en Groningen (min 13,2%). De geringste afname deed zich voor in Limburg (min 2,0%).

Provincie                     Brandclaims per 1.000 huishoudens              Verschil tov 2017

Groningen                                                   8,8                                                            min 13,2%

Friesland                                                     9,0                                                              min    8,7%

Drenthe                                                     10,3                                                              min 16,4%

Overijssel                                                  13,5                                                              min 12,0%

Gelderland                                                10,8                                                              min 11,9%

Utrecht                                                       9,3                                                             min    9,4%

Flevoland                                                  10,5                                                              min    5,0%

Noord-Holland                                          7,0                                                              min   12,5%

Zuid-Holland                                              8,3                                                              min    10,1%

Zeeland                                                     8,5                                                             min     11,2%

Noord-Brabant                                        12,9                                                              min     14,7%

Limburg                                                   14,2                                                              min        2,0%