8 april in Amsterdam: Studiemiddag WIJ Advocaten over Wet Affectieschade

WIJ Advocaten organiseert voor genodigden op maandag 8 april a.s. een studiemiddag met als titel: ‘De Wet Affectieschade: wat betekent dat in de praktijk?’ Bij deze bijeenkomst, die van 15.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, treedt prof. Siewert Lindenbergh op als gastspreker.

In een toelichting op het thema schrijft WIJ Advocaten: “Per 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. Wie kunnen er precies aanspraak maken op vergoeding van affectieschade en in welke gevallen? Wanneer is sprake van ernstig letsel dat een vergoeding van affectieschade rechtvaardigt? In welke gevallen kan gesproken worden van een ‘zorgrelatie’ die aanspraak geeft op een vergoeding van affectieschade? Wat voor gevolgen heeft deze uitbreiding van aansprakelijkheid in de praktijk? Welke weren kunnen er gevoerd worden tegen een vordering tot vergoeding van affectieschade? Hoe hoog zijn de vergoedingen? En tot slot: Wat is de mogelijke invloed van de affectieschadevergoeding voor de jurisprudentie op het gebied van shockschade? Deze vragen komen aan bod tijdens een inspirerende voordracht van prof. Lindenbergh.”

De ontvangst is vanaf 15.00 uur; het officiële programma begin om 15.30 uur. De bijeenkomst wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.