500 meldingen van identiteitsfraude bij financiële producten

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, waar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten is ondergebracht, ruim 3.300 meldingen ontvangen van identiteitsfraude, meldt VVP.

Bij ruim 500 meldingen is sprake van kwesties met financiële instellingen waarbij een kopie van een identiteitsbewijs is betrokken. Hierbij gaat het in een groot deel van de gevallen om het aanvragen van een financieel product op naam van een ander of een poging daartoe (zoals aanvragen van leningen of credit cards, het openen van een bankrekening en de aanschaf van crypto’s) of het verkrijgen van toegang tot een bankrekening die op naam van een ander staat.

Dat schrijft minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen over de constatering dat het nog altijd eenvoudig zou zijn om identiteitsfraude te plegen. Hoekstra: “Om fraude met identiteitsbewijzen te voorkomen vind ik het belangrijk dat de Wwft door banken op een juiste manier wordt nageleefd.”

Bron VVP