37% meer aangiften e-bike diefstal in 2020; 18.032 aangiften

Het aantal aangiften van diefstallen van e-bikes steeg in 2020 met 37% vergeleken met 2019. In totaal werd er in Nederland 18.032 keer aangifte gedaan. Deze zijn onder te verdelen in 16.154 aangiften van ‘gewone’ e-bikediefstal en 1.878 aangiften van diefstallen van e-bikes uit panden. Ook bakfietsen zijn in trek bij het boevengilde: het aantal aangiften steeg met 24% gestegen. Een en ander blijkt uit een analyse van de aangiftecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.).

Jeroen Snijders Blok, voorzitter van S.A.F.E., maakt zich zorgen over de stijgende trend. “De oorzaak is enerzijds dat de verkoop van dure modellen als e-bikes, sportfietsen en bakfietsen blijft stijgen. Anderzijds zien we dat de aantrekkingskracht daarmee ook snel groeit voor een georganiseerd dievengilde, dat professionele en gewelddadige methodes niet schuwt. Busjes vol e-bikes verdwijnen naar Oost-Europa.” Ook de aangiften van e-bikediefstallen uit garages, boxen en schuurtjes nemen snel toe; van 280 in het eerste kwartaal van 2020 tot 384 in het vierde kwartaal van 2020.


Stijging aantal aangiften van e-bike diefstallen in 2020 (t.o.v. 2019)

  • 1e kwartaal + 39%
  • 2e kwartaal + 13%
  • 3e kwartaal + 53%
  • 4e kwartaal + 39%
  • Gemiddeld over 2020: + 37%

Covid drukt diefstallen in tweede kwartaal


Aangiften e-bike diefstallen in 2020 per gemeente. (bron: S.A.F.E./Politie)


Opvallend aan de aangiftecijfers is dat ze in het tweede kwartaal van 2020 een ‘dip’ vertonen. Dat valt volgens Snijders Blok te verklaren als het Covid-effect. “Maar na de versoepeling van de maatregelen worden de e-bikedieven in het derde kwartaal direct weer actief, wat resulteert in een stijging in aangiften van 53% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.” Verder is het opmerkelijk dat de stijging in e-bikediefstal erg afwijkt van de algemene trend in diefstallen en inbraken. Die nemen al jaren af, zoals ook de onlangs gepubliceerde cijfers van autodiefstallen laten zien.

Meer aangiften bakfietsdiefstal

Het aantal aangiften van bakfietsen is met een kwart gestegen (van 809 in 2019 naar 1.000 in 2020), terwijl het aantal aangiften van gewone fietsendiefstal aanzienlijk is gedaald: van zo’n 54.000 naar 44.000 (-18,5%). “Eerlijk gezegd is die daling al veel langer aan de gang. De bereidheid om aangifte te doen van diefstal van een gewone fiets neemt al jaren af”, verklaart Snijders Blok.Topje van de ijsberg: diefstal in werkelijkheid heel veel hoger

De aangiftecijfers vormen het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen is zeker zeven keer hoger. Uit het onderzoek Fietsdiefstal in Nederland, dat Bureau Beke in het najaar van 2020 publiceerde, blijkt dat nog slechts 14% van de slachtoffers aangifte doet. Dat percentage bestaat bovendien grotendeels uit aangiften van e-bikediefstal, omdat e-bikes vaker zijn verzekerd en de verzekeraar meestal een aangifte eist.

Preventie loont

Schade fietsdiefstal is al opgelopen tot 600 miljoen euro

Bureau Beke berekende in hetzelfde onderzoek dat de jaarlijkse financiële schade van fietsdiefstal inmiddels is opgelopen tot 600 miljoen euro. Naast een pakket aan maatregelen voor de bestrijding van (georganiseerde) fietsdiefstal, pleit S.A.F.E. voor een betere preventie. “E-bikers kunnen zelf al veel doen”, zegt Snijders Blok. “Bijvoorbeeld twee sloten gebruiken die ART-goedgekeurd zijn, en je fiets daarmee ergens aan vast te zetten. Stal de fiets liefst achter slot en grendel, ook thuis. Zeker als je in een binnenstad woont. Uit cijfers blijkt bovendien dat van de fietsen die zijn uitgerust me een track & trace-systeem, 80% wordt teruggevonden. S.A.F.E. doet een dringende oproep aan private en publieke organisaties én aan fietsers zelf om samen deze criminaliteit te dwarsbomen. Gebeurt dit niet, dan zien we de diefstalcijfers van e-bikes alleen maar verder oplopen.”

Bron Tweewielers.nl