35-jarige EMN gaat nog ‘mooie stappen’ maken

 

In 1982 start een gedreven ondernemer een klein schade-expertisebureau met de ambitie ‘de grootste en beste van Nederland’ te worden. Nu, 35 jaar later, lijkt deze ambitie goeddeels gerealiseerd. Het einde is echter nog niet in zicht; we gaan samen met CED Group nog mooie stappen maken.” Die woorden sprak Roel Govaert (links op de foto naast CED-directeur Hans Coffeng) ,  Operationeel Directeur van EMN, tijdens een drukbezochte Beaujolais Primeur Party voor relaties op donderdag 16 november jl.

 In een bedrijfsbrochure van het eerste uur staan ambitieuze formuleringen. ‘Gespecialiseerd bureau’; ‘een van de grootste van Nederland’; ‘met onderscheidende nieuwe filosofie: snelle, efficiënte dienstverlening’; ‘goed opgeleide deskundigen’; ‘gunstige prijs/kwaliteitverhouding’.  Govaert: ‘Dat zijn precies de ambities waar EMN de afgelopen jaren op heeft ingezet. Recent nog sterker in combinatie met CED. Dit werpt duidelijk vruchten af: met bijna zestig experts zijn we intussen het grootste specialistische expertise-bureau van Nederland.’

Veel bereikt

Er is meer bereikt dan alleen groei. EMN is compliant met alle wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van privacy, ISO- en ISAE3402 gecertificeerd, doet tele- en video-expertise, werkt met sterke KPI’s voor efficiënte dienstverlening, heeft regres opgenomen als integraal onderdeel van het dienstenpakket, evenals fraudeonderzoek en -bestrijding. Daarbij stuurt EMN sterk op klanttevredenheid met hoge NPS-scores en genieten de EMN Masterclasses nationale belangstelling.

Als onderdeel van CED Group ontwikkelt EMN zich snel verder, optimaal gebruikmakend van de wederzijdse mogelijkheden. Govaert: “Op inhoud en proces versterken we elkaar en geven we onze producten meer diepgang. Zoals met het Meldpunt Bijzondere Zaken om vroegtijdig verzekeringsfraude te achterhalen en zo schadelast te beperken. Maar ook in de dienstverlening bij calamiteiten, de investeringen in IT, de certificeringen, de permanente opleiding van onze experts – door de schaalvergroting binnen CED kunnen we dit gemakkelijker realiseren. Klanten nemen een hoogwaardig EMN-product af, maar de kwaliteit ervan wordt mede-gegarandeerd door de CED-organisatie waarvan we deel zijn.”

 ‘Eager’ blijven

EMN is dus 35 jaar jong en nog vol ambitie. Geen vage stip op de horizon, maar een concreet doel. Zoals stevig doorgroeien in de hogere, gespecialiseerde segmenten. “In de wereld waarin we werken, is echter veel aan de hand”, ,’ schetst Govaert. ‘Marktpartijen gaan samen, verzekeringsvormen veranderen, de invloed van technologie en sociale media is enorm, en de klantbeleving verandert. In die wereld wil EMN van toegevoegde waarde zijn. Met verdergaande specialisatie en technologische innovatie. ‘Human centered innovation’ ten dienste van mensen en bedrijven. Mensen willen eigen keuzes maken, informatie en dienstverlening op zelf gekozen momenten ontvangen, met communicatie op maat. Binnenkort komt een nieuw digitaal platform van EMN en CED Property hieraan tegemoet. EMN blijft dus meebewegen en mee-ontwikkelen met de omgeving. Nog liever lopen we voorop! Je bent zo goed als je laatste wedstrijd – die houding, die ‘eagerness’, kenmerkt EMN en kenmerkt CED. Daarmee zullen we blijvend van waarde zijn voor onze klanten.’

Sfeerimpresie van de Beaulolais Party