31e LSA Symposion op 31 januari a.s. in Ermelo: LSA Revisited, welke lessen zijn er nog te leren?

Het 31e LSA Symposion wordt gehouden op vrijdag 31 januari 2020 van 09.45 uur tot 17.00 uur. Plaats van handeling is dit keer  plaats De Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo. Het 31e LSA Symposion staat dit jaar in het teken van verleden, heden en toekomst, van terugblikken en welke lessen er nog te leren zijn. Interessante onderwerpen zullen worden besproken door een groep eminente sprekers.  

Programma (wijzigingen voorbehouden)

08.30 – 09.45 uur

Registratie, uitreiking documentatie en ontvangst met koffie

09.45 – 09.50 uur

Opening door de voorzitter van de LSA 

09.50 – 10.00 uur

Opening door dagvoorzitter Prof.mr. Ton Hartlief, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht

10.00 – 10.30 uur

Personenschade: hoe rekbaar is het causaal verband?
– Medische en juridische causaliteit: een wereld van verschil?
– Waar ligt de grens van de ruime toerekening?
– Omgaan met onzeker causaal verband.
Mr. dr. Arvin Kolder, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat Kolder Vorsselman Advocaten in Groningen

gevolgd door discussie o.l.v. Ton Hartlief

10.40 – 11.10 uur

Koffiepauze

11.10 – 11.40 uur

Een nieuwe discussie: van bijzonder letsel naar bijzondere normschendingen en beyond
– Hoe de discussie is verschoven van bijzonder letsel (geestelijk letsel) naar een bredere discussie over wat persoonsaantastingen zijn
– De twijfel die bestaat over of geestelijk letsel doorslaggevend moet zijn
– De opkomst van het denken over rechtshandhaving
– De opkomst van de doorwerking van mensenrechten
– De beslissing van de Hoge Raad: gevolg blijft (ook) doorslaggevend
– Hoe die beslissing zich verhoudt tot de mensenrechtenbenadering (case studies)
– In hoeverre de systematiek van de Hoge Raad stand kan en zou moeten houden
Mr. dr. Rianka Rijnhout, universitair hoofddocent, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht

11.50 – 12.20 uur

Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie
Prof.mr.dr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

12.30 – 14.00 uur

Lunch

14.00 – 14.30 uur

Over terugblikken en vooruitblikken bij begroting van personenschade
– Begroting van toekomstschade: timing is everything?
– Kapitalisatie en rekenrente
– Wettelijke rente over smartengeld
Mr. Marnix Hebly, universitair docent privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

14.40 – 15.10 uur

Gewone leerstukken op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet 
– Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
– Proportionele aansprakelijkheid
– Vergoeding van integriteitsschade
Mr.dr. Rolinka Wijne, docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

15.20 – 15.50 uur

Theepauze

15.50 – 16.30 uur

En wat doet het met de arts? Impact van een tuchtklacht
Dr. Bart Hellebrekers, gynaecoloog Haga Ziekenhuis
Is juridische winst altijd het meest wenselijke? 
Dr. Marc Schröder, neurochirurg Bergman Clinics
Zij geven ieder een korte inleiding gevolgd door een interview met Ton Hartlief

16.30 – 17.00 uur

samenvatting, slotwoord en aansluitend borrel